Bửu Sơn Kỳ Hương

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Đôi nét về Ðạo Bửu Sơn Kỳ Hương

  3/2/2016 8:18:12 AM
  Đôi nét về Ðạo Bửu Sơn Kỳ Hương

  Người sáng lập ra đạo Bửu Sơn Kỳ Hương là ông Đoàn Minh Huyên, đạo hiệu Giác Linh, sinh năm 1807 ở tỉnh Sa Đéc trong một gia đình nông dân. Ông lập đạo từ năm 1849, lúc ông đã ngoài 40 tuổi và nơi truyền đạo đầu tiên là đình làng Kiển Thạnh, tỉnh Long Xuyên.

  ...xem chi tiết

 • Bài tham luận của BTS đạo Bửu Sơn Kỳ Hương nhân kỷ niệm lần 73 Ngày Khai Đạo PG Hòa Hảo

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Bài tham luận của BTS đạo Bửu Sơn Kỳ Hương nhân kỷ niệm lần 73 Ngày Khai Đạo PG Hòa Hảo
  Thầy Tổ ra đời đánh chuông trí, khai đèn huệ sáng soi ba cõi vô thượng thậm thâm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ, dìu dắt nhơn sanh sang bờ giác ngộ, đèn sáng bởi khêu, chuông kêu nhờ người đánh, hôm nay nhân ngày đại lễ 73 năm khai sáng mối đạo, tất cả toàn thể tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương – Phật giáo Hòa Hảo thương yêu...

  ...xem chi tiết