Con Đường Hạnh Phúc - Huệ Khải

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 738 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Con Đường Hạnh Phúc - Huệ Khải


CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC của Huệ Khải (Nxb Tôn Giáo, Hà Nội 2011). Sách dày 80 trang 14,5 x 20,5cm và nhiều hình ảnh minh họa con đường đối thoại liên tôn giữa Công Giáo và Cao Đài. Đây là quyển số 48 trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Cao Đài.


Quý đạo hữu ở tỉnh, có nhu cầu thỉnh sách với số lượng nhiều để phổ biến cho họ đạo, giáo xứ... xin vui lòng liên hệ trước với Hiền Huynh 
TRẦN VĂN QUANG: (ĐT 0913613653).