Ngài Minh Thiện, Cuộc đời và Đạo nghiệp - Đại Cơ Huờn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 800 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Ngài Minh Thiện, Cuộc đời và Đạo nghiệp - Đại Cơ HuờnĐường lối đạo đức của Ngài Minh Thiện đã được đúc kết trong tiêu-ngữ Đạo Minh-Lý gồm ba cương lãnh rút gọn: Bình-Đẳng, Cộng-Tác, Hòa-Ái. Tiêu ngữ này thể hiện đủ cả biểu lý của công-phu tu học. Tác giả Đại Cơ Huờn, môn sanh Minh Lý đã toát lược những nét chính yếu trong Cuộc đời và Đạo nghiệp của vị chơn tu đạo đức này.


Sách dài 256 trang do NXB Tôn giáo, 2010.

 

"tôi xin khuyến khích các đạo hữu Minh Lý Thánh Hội mỗi người nên có tập sách nhỏ nầy để hiểu rõ hơn về Ngài Minh Thiện là một vị chơn tu đạo đức, vượt qua mọi trở ngại, sóng gió, nhân tâm ly tán, đã kiên tâm giữ gìn mối Đạo được Ơn Trên trao phó, và hiểu rõ hơn về một ân sư đã hết lòng lo cho Đạo, cho môn sanh tiến tu lập hạnh" (Tổng Lý Tường Định) - Lời tựa.


Vẽ bìa: L Ê A N H H U Y
Sửa bản in: T H U C Ú C , D I Ệ U N G U Y Ê N , T H I Ê N Â N
Phụ bản, trình bày & kỹ thuật: D Ũ L A N
Liên kết thực hiện: Minh Lý Thánh Hội (Tam Tông Miếu),
Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Cao Đài

SÁCH ẤN TỐNG (KHÔNG BÁN)
TỔNG PHÁT HÀNH
MINH LÝ THÁNH HỘI (TAM TÔNG MIẾU)
82 Cao Thắng, quận 3, Sài Gòn ĐT: 08-38358181