Hội thảo: Vai trò của người trẻ trong việc thay đổi xã hội

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1291 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Hội thảo Cộng đồng Baha'i Quốc tế: khảo sát vai trò của những người trẻ trong việc thay đổi xã hội


NEW YORK (27.4.2012) – Chuẩn bị những người trẻ của thế giới cho tương lai sẽ đòi hỏi nhiều hướng mới trong việc giáo dục để nhấn mạnh đến vai trò của họ là các công dân thế giới.

 

Đó là trong số các ý tưởng được trình bày tại hội thảo ở đây do Cộng đồng Baha'i Quốc tế tài trợ, như là một sự kiện bên cạnh của khóa họp của Hội đồng Liên Hiệp Quốc về Dân số và Phát triển được tổ chức từ ngày 23-27/4/2012.

 

Chủ đề: “Thanh niên và Thanh Thiếu niên: Rèn luyện những người giữ vai trò chủ đạo về thay đổi xã hội”, hội thảo sẽ nhắm tới việc trình bày chủ đề chính của Hội đồng cho năm nay.


Hội thảo: Vai trò của người trẻ trong việc thay đổi xã hội

 

Ngài đại sứ William A. Awinador-Kanyirige, Phó đại diện Thường trực của Phái bộ Thường trực của Ghana tại Liên Hiệp Quốc nói: “Những người trẻ phải được dạy về “quan niệm nhân quyền cơ bản, và quan niệm về lòng khoan dung, hòa bình và sự đa dạng.”

 

Ông nói: “ Nếu chúng ta không làm thế, cùng với căn bản khoa học và các kỹ năng giao tiếp, thì chúng ta không giúp ích cho giới trẻ tự nhìn nhận chính họ một cách đầy đủ.”

 

Khai mạc cuộc thảo luận, bà Bani Dugal, đại diện chính thức của Cộng đồng Baha'i Quốc tế tại Liên Hiệp Quốc nói: “Chúng tôi muốn khảo sát tỉ mỉ các tiến trình giáo dục nhằm giúp những người trẻ nhìn nhận và phát triển những tiềm năng của họ và thấy được chính họ là những người giữ vai trò chủ đạo về sự thay đổi trong đời sống của chính họ, trong đời sống của cộng đồng họ và trong thế giới.”

 

Bà Dugal nói: “Nhiều phương pháp giáo dục ngày nay xem các sinh viên trong một cách tiêu cực như là một bình chứa thông tin hơn là những thành viên tích cực của cộng đồng.”

 

Alicia Coundall, một sinh viên của đại học Toronto tham gia hội thảo nói những người trẻ rất nóng lòng trở thành những thành viên chiến lược trong việc giúp hoạch định thế giới mà họ sẽ thừa kế.

 

Cô Cundall nói: “Tôi đã biết rằng thiếu niên và thanh niên là những người có lý tưởng cho các cách thức tốt. Chúng tôi sẽ không nói không cho một câu trả lời. Chúng tôi ủng hộ những gì chúng tôi tin, chúng tôi không thừa nhận tình trạng hiện nay, quan điểm và trí óc chúng tôi linh hoạt và dễ rèn luyện và chúng tôi có thể thay đổi các cách của chúng tôi để thích nghi với thời điểm thay đổi một cách dễ dàng hơn người lớn. Chúng tôi có toàn bộ năng lực và nhiệt tình.”

 

Cô nói chương trình cho người trẻ nên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phụng sự cộng đồng và học hỏi kinh nghiệm.

 

Cộng đồng Baha'i Quốc tế đã phát hành một tuyên bố về chủ đề này xem như là sự đóng góp của mình cho khóa họp của Hội đồng Liên Hiệp Quốc về Dân số và Phát triển năm nay. Tài liệu đã ghi nhận rằng không dưới 1 tỷ người trên thế giới ở độ tuổi từ 10 đến 19. Một nửa trong số đó sống trong nghèo khổ và khoảng 25% trong số đó kiếm sống chỉ ở mức dưới 1 đô- la mỗi ngày.

 

Bảng Tuyên bố nói: “Tương lai của xã hội ngày nay sẽ tùy thuộc phần lớn vào cách thức trong đó các chương trình và các phương pháp giáo dục được thiết kế nhằm khai thác các khả năng tiềm tàng nơi thanh niên và chuẩn bị họ cho một thế giới mà họ sẽ kế thừa.”Văn phòng TG Baha'i Việt Nam

Nguồn: Thư Tháng 170 (7/2012), tr. 7-10.