500 năm Cải chánh Giáo hội

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 777 | Cật nhập lần cuối: 12/5/2017 3:51:21 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

“Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất” (Zechariah/Xa-cha-ri 6:3).

Sứ điệp của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh tại Lễ Kỷ niệm 500 năm Cải chánh Giáo hội Cơ đốc tại Sân golf Rạch Chiếc

Và cơn mưa đầu mùa đã được Đức Chúa Trời đổ Thánh Linh ra một cách phi thường sau khi Chúa Jesus về trời đã làm thay đổi thế giới La Mã trong 300 năm.

500 năm Cải chánh Giáo hội

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Nhưng rồi một nghĩa cử đền ơn mà không theo nguyên tắc của Vương quốc Đức Chúa Trời, khi Hoàng đế Constatine ra lệnh cho mọi ngưòi trong đế quốc La mã phải gia nhập vào đạo chung của đế quốc – Công giáo La mã – vì thế, các Hội Thánh (HT) mau chóng chìm vào giấc ngủ thuộc linh kéo dài hơn 1.000 năm, im lặng, đen tối…

Nhưng hiện nay là thời kỳ mà nhiều tôi tớ Chúa tin rằng đã ở “vụ cuối mùa”; và vinh quang ngày sau rốt chắc chắn sẽ hơn vinh quang ngày trước. Là thời kỳ Đức Chúa Trời hứa sẽ tuôn đổ Thánh Linh Ngài ra một cách mạnh mẽ, lớn lao để kéo những linh hồn hư mất trở về nhà Cha Thiên Thượng.

Thật tuyệt khi thế hệ chúng ta được chứng kiến và tham gia trong phong trào Phục hưng vĩ đại của Đấng Sáng Tạo muôn loài.

Tạ ơn Chúa! Ngài đã đặt trong tôi một ước mơ cho dân tộc Việt; đó là: “Việt Nam sẽ được cứu bởi quyền năng phi thường của Đức Thánh Linh. Hội thánh sẽ được thanh tẩy, hiệp một, phấn hưng và Khải Hoàn!”.

Cám ơn Chúa! Ngài đang bày tỏ công việc Ngài trên đất nước chúng ta, ở giữa chúng ta. Và Ngài sẽ còn làm lớn hơn nữa trong những ngày sắp đến!

Tôi biết có lời tiên tri “2014-2020 sẽ là 6 năm của VN”. Đầu năm 2017, nữ tiên tri Cindy Jacob dự rằng VN sẽ là “ngôi sao Á châu về số người ăn năn, tin nhận Chúa. Hà Nội sẽ là hải đăng của hy vọng Đông Nam Á…”. Và ta thấy nhiều chương trình cầu nguyện đã và đang được dấy lên, hy vọng hàng triệu người VN sẽ được cứu.

Chúa phấn hưng và khôi phục chức vụ, quyền năng trên HT Ngài để đưa vô số người đến với Chúa. Chúng ta đã được cứu, và chúng ta đang chuẩn bị cho ngày HT được Chúa sử dụng để đem quyền năng của Ngài – thông qua chúng ta – để cứu người lạc mất. Tôi tin Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng HT Ngài qua các thời điểm.

1- Cải chánh:

Chúng ta đang Kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh xảy ra, cuộc cải chánh tín lý, hàng trăm triệu tín hữu đã quay lại với niềm xác tín rằng: Chỉ duy Lời Chúa có thẩm quyền tối cao trên đời sống họ (Sola Scriptura); sự cứu rỗi là món quà được ban cho chỉ duy Ân điển Chúa (Sola Gratia); thông qua phương tiện duy nhất là Đức tin (Sola Fide); nơi sự chết và sự sống lại của duy một Đấng Trung Bảo là Chúa Jesus Christ (Sola Christus); vì thế mọi vinh hiển phải được quy về một mình Chúa Ba Ngôi (Sola Deo Gloria).

Chúng ta nhận ra rằng mình được xưng công bình chỉ nhờ ân điển, bởi đức tin mà thôi, không phải bởi việc làm, càng không bởi dùng tiền mua “bùa xá tội”.

Kinh Thánh được dịch ra nhiều ngôn ngữ, được tự do đến với con người mọi giai tầng, mọi dân tộc. Nếu bạn biết giáo hội thời trung cổ ra sức ngăn cấm dịch thuật Kinh Thánh ra tiếng Anh để người bình dân cũng có thể đọc được, nếu bạn biết tội đọc Kinh Thánh tiếng Anh những năm 1400 là tử hình (ở Anh Quốc), mới thấy mỗi ngày mình được nuôi dưỡng tâm linh bằng Lời Chúa trong tiếng mẹ đẻ là điều đáng quý biết dường nào.

Vui mừng vì chúng ta, những tín đồ bình thường nhất cũng có thể diện kiến và trò chuyện trực tiếp, thân mật với Cha Thiên Thượng mà không phải thông qua một ai khác nữa. Cảm tạ Chúa vì tất cả những sự kiện này đều nằm trong kế hoạch vĩ đại và tốt lành của Ngài dành cho chúng con trong ơn thần hựu của Ngài.

2- Phục hưng:

Sự vận hành lớn lao trong thế kỷ 20, năm 1906 là sự cải chánh của quyền năng, mang lại kết quả 800 triệu người quay trở lại với Chúa và nhận mình là Ngũ tuần, Ân tứ…

3- Cải cách:

Và rồi thế kỷ 21 càng nhấn mạnh công việc của chúng ta là bày tỏ Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Matthew/Mathiơ 16:13-19 chép: “Khi vào khu vực Sê-sa-rê Phi-líp, Đức Chúa Jesus hỏi các môn đồ rằng: ‘Theo lời người ta nói thì Con Người là ai?’. Các môn đồ thưa: ‘Một số người nói là Giăng Báp-tít, một số khác nói là Ê-li, một số khác nữa thì cho là Giê-rê-mi hay là một trong các nhà tiên tri’. Ngài phán rằng: ‘Còn các con thì nói Ta là ai?’. Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: ‘Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống’. Đức Chúa Jesus phán với người: ‘Hỡi Si-môn, con Giô-na, phước cho con! Vì không phải thịt và máu bày tỏ điều nầy cho con, mà là Cha Ta ở trên trời. Còn Ta, Ta bảo con rằng: Con là Phi-e-rơ, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con; bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời”.

500 năm Cải chánh Giáo hội

Chúng ta được ban cho các ơn như ơn của Giăng Baptist – rao giảng về Vương quốc Đức Chúa Trời; ơn của Êli – vị tiên tri của quyền năng, phép lạ chữa bệnh, đuổi quỷ; ơn của tiên tri Giê-rê-mi – đầy lòng thương xót qua các công tác xã hội… Dân chúng quan sát chúng ta và họ nhìn thấy Đức Chúa Trời qua chúng ta, trong những góc cạnh mà họ kinh nghiệm.

Nhưng chúng ta cần cả 3 vị trên để bày tỏ Đức Chúa Trời một cách đầy đủ; làm tốt chức vụ của Đấng được xức dầu là Đức Chúa Jesus. Chúng ta cần bước ra khỏi nhà thờ để Chúa đem chúng ta vào xã hội. Đây là thời kỳ mà Đức Chúa Cha đã hứa, thời kỳ chúng ta đang bước vào – thời kỳ “mưa cuối mùa”.

4- Ban cho mưa Thánh Linh:

Cựu Ước Joel/Giô-ên 2:23-28 chép: “Hỡi con cái Si-ôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi! Vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu, và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên. Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên các loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy”.

A. Chúng ta cần mưa Thánh Linh

1. Không có Đức Thánh Linh, đời sống Cơ đốc nhân là một gánh nặng. Đời sống không màu nếu không có Đức Thánh Linh. Không có Ngài thì “vô hình và trống không”, “mờ tối” (Sáng thế 1:2).

2. Mưa Thánh Linh khiến đời sống đầy màu sắc. Ngài khiến bạn nhẹ nhàng. John/Giăng 16:7 “Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến”.

Một trong các công tác mà Đức Chúa Jesus đã giới thiệu: Ngài là Đấng yên ủi (Comforter). Nên công việc của Ngài là gánh thay những gánh nặng khiến đời sống chúng ta được nhẹ nhàng, vì thời kỳ “làm ơn” đã đến.

(Psalms/Thi thiên 102:13). “Chúa sẽ chổi đậy lấy lòng thương xót Si-ôn; Nầy là kỳ làm ơn cho Si-ôn, Vì thì giờ định đã đến rồi”.

3. Mưa Thánh Linh khiến đời sống theo Chúa trở nên nhẹ nhàng. Bằng cách mang chân lý vào, Ngài khiến chúng ta được tự do. Ngài mang mọi lẽ thật của Đức Chúa Trời vào đời sống chúng ta (John/Giăng 16:13). “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến”.

Biết lẽ thật sẽ biến đổi chúng ta, không biết lẽ thật ‘biến dạng’ chúng ta. Sự khác biệt giữa nghèo khó và thịnh vượng chính là sự thông biết. Đời sống theo Chúa của bạn không thể đầy mầu sắc nếu thiếu thông biết, Dân Chúa bị tiêu diệt vì thiếu sự thông biết. Phẩm chất của những điều bạn lựa chọn trong đời sống tùy thuộc vào sự thông biết của bạn.

4. Mưa Thánh Linh mang đến tin tức từ Thiên đàng, khiến bạn làm nên tin tức trên đất.

I Corinthians/I Côr. 2:9-10 chép: “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa”.

Tất cả những ai làm nên tin tức trên đất là những người nhận được tin tức từ Thiên đàng. Vì Đức Thánh Linh bày tỏ sự mầu nhiệm của Thiên đàng.

5. Mưa Thánh Linh bày tỏ cho bạn sự mầu nhiệm của Thiên đàng: Mark/Mác 4:11 chép: “Ngài phán rằng: Sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi; nhưng về phần người ngoài, thì dùng thí dụ để dạy mọi sự”.

Đức Thánh Linh giúp chúng ta làm chết các việc của xác thịt. Ngài tiêu hủy công việc của xác thịt, khiến chúng ta ta nhẹ nhàng, vì không ai sống trong tội lỗi mà được thảnh thơi, nhẹ nhàng được.

Người nào sống trong tội lỗi, ngăn cách mình với Chúa thì không thể nhận được sự dạy dỗ của Ngài, vì đang ở bên ngoài sự tỏ ra của Đức Thánh Linh, không ở trong “lớp” của Đức Thánh Linh. Cho nên Ngài tiêu diệt công việc của tội lỗi để bạn có thể ngồi bên trong lớp. Ngài thiêu hủy những điều khiến người ta đánh dấu hỏi về đời sống Cơ đốc nhân của bạn.

6. Mưa Thánh Linh dẫn dắt bạn vào mọi lẽ thật

John/Giăng 16:13 chép: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến”.

7. Đức Thánh Linh là Bạn đồng hành: Isaiah/Êsai 48:17 chép: “Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu chuộc ngươi, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi”.

8. Ngài là Đấng bẻ gãy các ách cai trị: Isaiah/Êsai 10:27 chép: “Trong ngày đó, gánh nặng nó sẽ cất khỏi vai ngươi, ách nó cất khỏi cổ ngươi, ách sẽ bị gãy vì sự béo mập…”.

9. Ngài là quyền năng của Đức Chúa Trời: (Acts/Công vụ 1:8).

B. Cơn mưa cuối mùa:

Hosea/Ôsê 6:2-3 chép: “Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Chúng ta khá nhận biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhận biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất”.

Điều mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho chúng ta – HT trong thời kỳ cuối rốt. “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa”.

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mưa đầu mùa, nhưng Ngài sẽ khiến đến trên chúng ta Cơn mưa của Đức Thánh Linh. Là sự tổng hợp của cả hai loại mưa, đầu mùa và cuối mùa trong cùng một lúc. Trong tháng đầu, tiên tri Joel/Giôên tiên báo: “Những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rượu mới và dầu” (2:24).

Đó là kết quả của mưa. Sẽ có sự phong phú lớn, HT sẽ được kết quả lớn. “Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo, và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã sai đến giữa các ngươi” (2:25). Chúa sẽ làm “câm miệng” kẻ thù của HT và phục hồi địa vị của HT.

“Các ngươi sẽ đủ ăn và được no nê. Các ngươi sẽ ngợi khen danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, là Đấng đã xử với các ngươi cách lạ lùng. Rồi dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa. Chúng nó sẽ biết rằng ta ở giữa Y-sơ-ra-ên, biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, và chẳng có ai khác; dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa” (2:26-27).

Khi mưa đầu mùa đến (Acts/Công vụ 2), Peter/Phi-e-rơ đã trích dẫn các câu từ 28-32 của Joel/Giôên 2, đó là đọan của “mưa đầu mùa”. Nhưng bây giờ Chúa bảo Ngài sẽ khiến Cơn mưa Đức Thánh Linh, gồm cả mưa đầu mùa và cuối mùa. Mưa đã bắt đầu rơi, vì ngày nay là HT trong kỳ cuối rốt. Và kết quả của “mưa cuối mùa” đó là HT Chúa sẽ không bị xấu hổ nữa.

Anh chị em chúng ta đang nói đến sự vận hành của Chúa – công việc của Đức Thánh Linh. Chúa đang chuẩn bị để chúng ta – những người yêu mến Ngài – những điều mà các tiên tri và môn đồ HT đầu tiên “mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài”.

Bây giờ, Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta. Cho nên “mưa cuối mùa” tập trung vào con cái Chúa. Chúa phán dân Chúa sẽ không hề bị xấu hổ nữa.

Đức Thánh Linh sẽ “trang điểm” HT Ngài, và vẻ đẹp của HT mạnh đủ để thu hút vô số người vào Vương quốc Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jesus đến để mở trang sử của mưa đầu mùa. Luke/Luca 4:18-19 chép: “Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa”.

“Rồi Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó” (Luke 4:20-21).

Mưa cuối mùa bắt đầu khi Êsai 61:2 chép: “đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu”.

Anh chị em thân mến, “mưa cuối mùa” bắt đầu với “ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu”.Bằng cách đem sự báo thù trên kẻ thù của HT. Đó là cách Chúa sẽ cất đi sự xấu hổ cho HT trong kỳ cuối rốt. Ngài sẽ đem sự báo thù đến trên những kẻ nghịch lại với Ngài. Và chúng ta đang ở trong những Ngày “báo thù” của Đức Chúa Trời.

Tất cả những gì đang ngăn chặn thiên mệnh của bạn trong Chúa, thì Đức Thánh Linh sẽ đem “sự báo thù” thay cho bạn. Những gì chống nghịch với sự bình an, sự tiến triển, con cái, sự nghiệp của bạn, thì “sự báo thù” của Chúa sẽ giải quyết chúng.

Có nghĩa ngày buồn rầu của bạn sẽ không còn nữa. Từ tư cách đến ân tứ của Đức Thánh Linh trong đời sống bạn là để mang vinh quang đến cho Chúa. Kẻ thù sẽ nhận biết chúng ta là cây của sự công bình, là cây Đức Chúa Trời đã trồng để được vinh hiển.

Khi thế nhân nhìn chúng ta từ xa họ sẽ nói: đó là những người công bình của Chúa! Không phải trong ý trêu chọc, nhưng là kính nể. Nơi mà “mưa đầu mùa” ngưng chính là nơi mà “mưa cuối mùa” bắt đầu. Và tổng hợp của cả hai dành cho thế hệ của chúng ta. Tổng hợp của “dấu kỳ, phép lạ” “mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng người chưa nghĩ đến”.

500 năm Cải chánh Giáo hội

C. Sự tuôn đổ Thần của Chúa:

“Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên các loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy” (Joel/Giôên 2:28).

Sự tuôn đổ cất nhắc HT lên đồi cao, cao hơn các núi khác, các nước sẽ đổ về HT. Đức Chúa Trời phán ta sẽ đổ Thần Ta trên HT, và cất nhắc HT lên. Cho nên sự cất nhắc của bạn đang chờ đợi sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh để thành hiện thực. Công việc, thánh vụ của bạn đang chờ đợi được cất nhắc bởi sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh. Mưa cuối mùa là mưa cuối cùng, là vẻ đẹp hầu đến của HT. “Mão hoa thay vì tro bụi biến thất vọng sang hy vọng, Dầu vui mừng thay vì tang chế” (Isaiah/Ê-sai 61:3).

Đó là lý do mọi gãy đổ được phục hồi, người bệnh sẽ nhảy múa vui mừng, người câm điếc bắt đầu nghe và nói…

Anh chị em chúng ta cần có một tâm trí được Thần của sự khôn ngoan và sự tỏ ra, để được dự phần trong sự vận hành lớn lao này của Đức Thánh Linh. Chúng ta đang ở thì cuối rốt và mưa cuối mùa đã bắt đầu rơi…

(Nguồn Oneway.vn)

Thảo Phạm ghi
Nguồn: hoitinlanhlienhiep.com