Hiền nhân

 • Cuộc đời và sự nghiệp vị Tôi Tớ Chúa ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

  Cuộc đời và sự nghiệp vị Tôi Tớ Chúa ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17.4.1928, tại Phủ Cam, thuộc Tổng Giáo phận Huế. Là anh cả trong một gia đình có 8 anh chị em: 3 trai và 5 gái. Thân phụ của ngài là Cụ cố Tađêô Nguyễn Văn Ấm và thân mẫu, Bà Cố Elisabeth Ngô Ðình Thị Hiệp. Đây là một gia đình có truyền thống Công giáo lâu đời...

  ...xem chi tiết

 • Thánh Phanxicô gặp gỡ người Islam - Một khởi đầu ý nghĩa cho ĐTLT (3)

  Thánh Phanxicô gặp gỡ người Islam - Một khởi đầu ý nghĩa cho ĐTLT (3)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Phần III. PHANXICÔ sau cuộc tiếp xúc với Vua Islam. “Kinh nghiệm Đamietta” là biến cố hiếm thấy trong cả lịch sử Giáo Hội. Kinh nghiệm này đánh dấu một bước ngoặt quyết liệt trong sự phát triển nội tâm của PHANXICÔ, theo nghĩa một sự chín muồi về đời sống tâm linh, về đời sống kết hợp với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, mà Thánh Giá là con đường chắc chắn nhất dẫn vào sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, và về đời sống dấn thân rao giảng Tin Mừng cho mọi hạng người, trong đó người Islam chiếm vị trí ưu tiên.

  ...xem chi tiết

 • Thánh Phanxicô gặp gỡ người Islam - Một khởi đầu ý nghĩa cho ĐTLT (2)

  Thánh Phanxicô gặp gỡ người Islam - Một khởi đầu ý nghĩa cho ĐTLT (2)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Phần II (tiếp theo) 3. Từ Thập tự chinh quân sự chống Islam đến Thập tự chinh truyền giáo cho người Islam và các dân ngoại khác. Phải chăng PHANXICÔ cũng đã có cách hành động như trẻ con, lên đường với lòng đầy nhiệt huyết, nhưng với hai bàn tay trắng?

  ...xem chi tiết

 • Thánh Phanxicô gặp gỡ người Islam - Một khởi đầu ý nghĩa cho ĐTLT (1)

  Thánh Phanxicô gặp gỡ người Islam - Một khởi đầu ý nghĩa cho ĐTLT (1)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Trong một bối cảnh mà nhiều người muốn dùng vũ lực để giải quyết các xung khắc, Thánh Phanxicô thành Assisi đã chọn lựa và hành động theo mối Phúc cho người xây dựng hòa bình, theo gương Thầy Chí Thánh. Ngài được xem như một trong những người tiên phong trong công cuộc đối thoại liên tôn mà Giáo hội đang cổ võ.

  ...xem chi tiết

Trang: 11 / 11 
... 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11