Giới thiệu Tủ Sách Nước Mặn của Ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 912 | Cật nhập lần cuối: 11/10/2020 9:30:30 AM | RSS

Giới thiệu Tủ Sách Nước Mặn của Ban Văn hóa Giáo phận Qui NhơnT sách Nước Mặn đã được Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, quyết định thành lập nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mạc Tử 22/09/1912 - 2012. Nay, nhân kỷ niệm 350 năm tác phẩm Sấm Truyền Ca (1670-2020) của Linh mục Lữ Y Đoan (1613-1678) thuộc thế hệ đầu tiên các linh mục Giáo phận Đàng Trong, tiền thân của Giáo phận Qui Nhơn, Tủ sách này được thiết kế lại để phục vụ tốt hơn.

I. MỤC ĐÍCH CỦA TỦ SÁCH NƯỚC MẶN

Kỹ thuật in ấn hiện nay vừa tầm với mọi người nhưng trong hoàn cảnh văn hóa đọc suy thoái hiện nay, phía Công giáo Việt Nam hiện không có kênh phát hành sách, các nhóm làm sách chi chọn ấn hành những sách có thể bán được, còn sách văn chương và nghiên cứu khó có điều kiện được giới thiệu đến công chúng.

Trước tình cảnh ấy, Tủ sách Nước Mặn được thành lập nhằm gom góp và ấn hành để lưu giữ và giới thiệu những tác phẩm Công giáo có giá trị của các tác giả trong và ngoài Giáo phận Qui Nhơn. Nỗ lực mục vụ văn hóa này còn nhàm đáp ứng nhu cầu của những độc giả ưa thích các loại sách này và nhằm giúp người nghiên cứu dễ trích dẫn chính xác đúng căn cước của tác phẩm.

II. NỘI DUNG ƯU TIÊN

Dựa trên 65 đầu sách đã thực hiện thời gian qua, Tủ sách Nước Mặn sẽ ưu tiên cho bốn nội dung:

- Tu đức

- Mục vụ

- Văn chương

- Nghiên cứu (gồm cả Thần học, Kinh thánh, Lịch sử, Luân lý, vv...)

III. HÌNH THỨC BẢO TỒN

Các tác phẩm được chọn lưu giữ sẽ được bảo tồn qua hai hình thức:

- Phát hành file PDF trên mạng Internet tại trang Giáo phận Qui Nhơn và trang Tập san Mục Đồng. Những trang mạng nào quan tâm, đều có thể đăng ký nhận file PDF để giới thiệu.

- In thành sách để phổ biến rộng hoặc in thành sách mẫu đề lưu trữ.

IV. KẾ HOẠCH IN ẤN VÀ PHÁT HÀNH

Tùy nhu cầu của từng đầu sách, sẽ an hành theo hai kế hoạch khác nhau:

Kế hoạch 1: Phát hành file PDF trên mạng và một số sách mẫu (khoảng 20-30 quyển) để lưu trữ.

Kế hoạch 2: Nếu tác giả cần ấn hành phổ biến với mã số của Tủ sách Nước Mặn, thì có thể nhờ các dịch vụ liên kết xuất bản; Ban Quản trị Tủ sách sẽ xin những trang truyền thông Công giáo có hướng hỗ trợ chương trình này giúp giới thiệu quảng bá. Nếu tác giả đồng ý sau ít lâu file PDF của tác phẩm sẽ được lưu giữ trên mạng.

Với những sách phát hành theo kế hoạch 1, Ban Quản trị Tủ sách Nước Mặn có thể hỗ trợ toàn bộ kinh phí. Với những sách phát hành theo kế hoạch 2, tác giả chịu kinh phí.

V. NƠI LƯU TRỮ

Sách in theo kế hoạch 1, tác giả sẽ nhận được 05 quyền. Phần còn lại sẽ được lưu trữ bào tồn tại các thư viện:

- Thư viện HĐGMVN,

- Thư viện Giáo phận Qui Nhơn,

- Phòng lưu niệm nhà in Làng Sông,

- Thư viện Học Viện Công Giáo,

- Thư viện GHHV Pio X cũ tại ĐCV Minh Hòa Đà Lạt,

- Thư viện các ĐCV liên giáo phận và giáo phận (hiện nay là 09 ĐCV).

Sách in theo kế hoạch 2, tác giả sẽ cung cấp sách lưu trữ cho các thư viện trên đây.

Những thư viện khác cũng như các cá nhân và tập thể có nhu cầu, có thể thỏa thuận với Ban Điều hành Tủ sách Nước Mặn để đặt mua dài hạn các sản phẩm của Tủ sách. Xin liên lạc về: <tusachnuocman@gmail.com>.

VI. TIÊU CHÍ CHỌN SÁCH

Ngoài những sách thuộc chương trình ấn hành của Giáo phận Qui Nhơn, những tác phẩm khác cũng có thể được phát hành từ Tủ sách Nước Mặn theo tiêu chí:

- Nếu là sách thuộc lãnh vực giáo lý, thần học hoặc tu đức cần có chuẩn ấn Imprimatur của một vị Bản quyền hoặc thư giới thiệu của một Văn phòng Tòa Giám mục.

- Nếu là sách văn chương, cần có sự giới thiệu của Ban Văn hóa một giáo phận hoặc của một tác giả thuộc Hội Nhà văn Việt Nam.

- Nếu là sách nghiên cứu hoặc tư tưởng, cần có sự giới thiệu của một Đại chủng viện hoặc Học viện Công giáo.

Những sách đạt tiêu chí trên muốn được bảo tồn trong Tủ sách Nước Mặn, tác giả / dịch giả cần gửi đến Ban Quản trị cả file PDF và file Word của bản thảo để tiện xử lý. Việc định giá trị tác phẩm thuộc trách nhiệm và thế giá của người hay đơn vị giới thiệu. Ban Quản trị Tủ sách sẽ chọn tác phẩm căn cứ trên thế giá ấy và định mã số cho tác phẩm. Tên của người hay đơn vị giới thiệu sẽ được ghi trong tác phẩm, dưới mã số.

VII. BẢN QUYỀN

Các tác phẩm được bảo tồn vì nhu cầu chung của Dân Chúa. Các cá nhân cũng như tập thể có nhu cầu dùng cho chính mình, có thể tự in lại, không ghi giá bìa nhưng ghi rỏ: sách tặng, không bán.

Các nhóm xuất bản muốn in lại để bán, xin vui lòng liên lạc, trao đổi với Tác giả và cần được sự đồng thuận của Tác giả.

Ban Quản trị Tủ Sách Nước Mặn xin thông báo chương trình trên đây đến quý tác giả, các thư viện, độc giả và ân nhân... Rất mong được sự hưởng ứng và góp ý của mọi người đề nâng cao hiệu năng phục vụ của Tủ sách.

Thành phố Qui Nhơn, ngày 18.10.2020
Đại diện Ban Quản trị Tủ Sách
Lm. GP Võ Tá Khánh

Phê duyệt của Giám mục Bản quyền:
Tp. Quy Nhơn, ngày 18-10-2020

đã ký

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn

Nguồn: vanthoconggiao.net