Mẹ lên trời

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2274 | Cật nhập lần cuối: 8/15/2017 10:14:32 AM | RSS

Ngỡ ngàng chúc tụng tán dương
Lúc nào Mẹ cũng lên đường xẻ chia
Con đường hẹp lắm não nề
Đường Belem lạnh bốn bề sương sa.

Đường thấu cảm tiệc Cana
Đường tìm con lạc cả ba ngày dài
Đường nào tránh khỏi họa tai
Đường nào thoát khỏi an bài đục trong

Đường nào trải thảm hoa hồng
Đường nào đẫm lệ não lòng người gieo
Đường Giê Su chỉ khó nghèo
Đường khiêm hạ đẫm cheo leo trần đời.

Mẹ lên trời

Đường Goltha lệ đầy vơi
Hoàn tất chiến thắng rạng ngời Phục Sinh
Đường Xin Vâng ngập điêu linh
Mẹ đi cùng đích hành trình Vinh Quang.

Đức Bà Hồn Xác Thiên Đàng
Xin Mẹ gìn giữ con đang thế trần
Đường lữ thứ ngập gian truân
Mẹ giơ tay dẫn về gần Mẹ thôi.

ĐỨC BÀ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Mẹ đang vinh hiển bên ngôi thiên tòa
Xin Mẹ giúp thoát chước sa
Để con trung tín hòa bài XIN VÂNG.
(Lc 1,39-56)

Đại Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
15.8.2017
Kim Hai Pham Thi