Thơ: Sao con không ở trên trời

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 969 | Cật nhập lần cuối: 12/5/2020 5:37:43 AM | RSS

À ơi... ơi hời... miệng ngậm (làn điệu ru em)

[Tiếng Đức Mẹ ru con, tha thiết]

À ơi... Sao con không ở trên trời
Lại sinh xuống thế làm người trần gian
Nơi đây đâu phải địa đàng
Nhìn con Mẹ những nát tan cõi lòng, à... à ... ơi (nghẹn ngào)

[Các mục tử rón rén ngỡ ngàng]

Chúa ơi con thấy bàng hoàng
Khi tìm thấy Chúa nơi hang đá này!
Thiên Thần bảo Chúa ở đây...!
Mà sao lạnh lẽo thế này Chúa ơi!

Thơ: Sao con không ở trên trời

[Tất cả xúm lại hà hơi cho ấm, người cởi áo choàng đắp cho bé Giêsu, người khoác lên vai cho Đức Mẹ... một ông già mục tử ngâm nga, ngậm ngùi]:

Thế gian bạc bẽo, Chúa con ơi
Một chỗ để sinh không cho mượn,
Chiên, bò đón Chúa, một chút hơi
Nhường cho chiếc máng thêm chút cỏ
Mẹ kết làm nôi đặt Con Trời

[một em mục đồng run run, chẳng có áo choàng, cất giọng thơ ngây than vãn],

Con đây bé nhỏ, theo đoàn vật
Đến nhìn, tay trắng, ớ Chúa ơi
Tim con lạnh ngắt, không chút lửa
Xin thắp tình yêu tự cõi trời
Để con dâng lại đón Chúa thôi.

[một người đàn ông trở lại điệu ru em, tha thiết]

Vào đây con chẳng có chi
Để dâng lên Chúa, lấy gì tạ ơn?
Trần gian nào có gì hơn
Tình yêu rực cháy đẹp hơn trăng rằm
Nhưng lòng con lại tối tăm,
Lạnh lùng, con đến xin dâng lên Ngài
Xin thương lấy lửa từ trời
Thắp lên cho sáng, ấm nơi hang lừa.

Đồng ca kết thúc, thật hân hoan:

A HA HA ! CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN RA
A HA HA ! CHÚA ĐANG Ở VỚI TA !
HALLELUIAH ! A HA HA ! CHÚA Ở VỚI TA !
EMMANUEL, EMMANUEL ! CHÚA Ở VỚI TA
AMEN! AMEN! HALLELUIA!
AMEN! AMEN ! CHÚA Ở VỚI TA !
HALLELUIA! HALLELUIA!

Giêrusalem, lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam 24.11.2020
Lm. Giuse Nguyễn công Đoan
Nguồn: hdgmvietnam.com