Xuân Tâm giao

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1866 | Cật nhập lần cuối: 2/16/2016 10:34:11 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Xuân Tâm giao

Đồng xanh no xuân vui rập rờn
Xanh ngát ánh nhìn tựa như sơn
Thơ reo níu chân tri âm khách
Gặp gỡ để xuân thắm tươi hơn
Nhịp lòng cùng rung trong tình Chúa
Cầu mong ở lại giữa thiên ơn
Tâm hòa vạn sự xuôi dòng chảy
Giao duyên cho tròn mối thiện chơn.

Hòa Duyên