Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.13

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1381 | Cật nhập lần cuối: 9/8/2017 9:56:32 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Nhân danh Ngài là Đấng cai quản tối cao trên tất cả những ai đã hiện hữu và tất cả những ai sẽ hiện hữu.

Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.13184. Này hãy nghe: Hỡi nguồn gốc của trụy lạc (190)! Hãy bỏ đi sự đui mù cố ý của ngươi, và hãy nêu cao chân lý giữa loài người. Ta nguyện có Thượng Đế rằng Ta đã khóc cho ngươi khi thấy ngươi đuổi theo dục vọng ích kỷ và chối bỏ Ngài là Đấng tạo dựng nên ngươi và đưa ngươi vào cõi sinh tồn. Hãy nhớ lại đức bác ái dịu dàng của Chúa ngươi, và hãy nhớ Chúng Ta đã nuôi dưỡng ngươi ngày đêm như thế nào để phụng sự Chánh Đạo (191). Ngươi hãy sợ Thượng Đế và hãy trở thành người ăn năn thực sự. Dù cho người đời có mù mờ về cương vị của ngươi, có lý nào ngươi cũng tự cho phép mình mù mờ sao? Hãy run sợ trước Đấng Chúa của ngươi và hãy nhớ lại những ngày khi ngươi đứng trước ngôi của Chúng Ta và đã chép những câu thánh thi mà Chúng Ta đọc cho ngươi - những câu thánh thi được ban xuống từ Thượng Đế, Đấng Phù trợ Toàn năng, Đấng Chúa của sức mạnh và uy quyền. Hãy lưu ý kẻo lửa tự mãn nơi ngươi ngăn ngươi đạt tới Triều đường Thánh thiện của Thượng Đế. Hãy hướng về Ngài, và đừng sợ cho hành động của ngươi. Quả thực, Ngài tha thứ cho bất cứ ai Ngài muốn như là một đặc ân của Ngài; không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Đại Từ bi. Chúng Ta khuyên bảo ngươi chỉ vì Thượng Đế. Nếu ngươi chấp nhận lời khuyên này, ngươi sẽ phải hành động vì lợi ích của ngươi; và nếu ngươi chối bỏ nó, quả thực, Chúa của ngươi không cần tới ngươi và tới tất cả những kẻ theo ngươi trong sự lầm lạc rõ ràng. Hãy trông! Thượng Đế đã tóm lấy kẻ dắt ngươi đi lạc đường (192). Hãy quay về với Thượng Đế, khiêm tốn, phục tùng và hạ mình; quả thực, Ngài sẽ xóa đi cho ngươi các tội lỗi của ngươi, vì Đấng Chúa của ngươi hẳn là Đấng Tha thứ, Đấng Hùng mạnh, Đấng Đại Từ bi.

Ghi nhớ: Số trong ngoặc ( ) là đề nghị chúng ta xem thêm phần Chú thích liên quan.

Thư tháng Baha'i, số 249 (tr. 36-39)

______________________________
Chú thích:

190. Hỡi nguồn gốc của trụy lạc! (184)

Đây là nói về Mirza Yahya, còn có tên gọi thông dụng là Subh-i-Azal (Buổi sáng Vĩnh cửu); em khác mẹ của Đức Baha’u’llah, người đã đứng lên chống Đức Baha’u’llah và Chánh Đạo của Ngài. Mirza Yahya đã được Đức Bab chỉ định phục vụ như là người đứng đầu cộng đồng Babi trong khi chờ đợi sự biểu hiện sắp đến của Đấng Hứa hẹn. Do sự xúi giục của Siyyid Muhammad-i-Isfahani (xem chú thích 192), Mirza Yahya đã phản bội sự ký thác của Đức Bab, ông ta tự xưng là người kế vị Đức Bab, và lập mưu chống Đức Baha’u’llah, kể cả chủ tâm sát hại Ngài. Khi Đức Baha’u’llah chính thức tuyên bố cho ông ta biết Sứ mạng của Ngài ở Adrianople, Mirza Yahya đáp ứng bằng cách liều lĩnh hơn với sự tự xưng mình là người tiếp nhận một Mặc khải độc lập. Những điều mạo xưng của ông ta đã bị mọi người phủ nhận, ngoại trừ một số nhỏ mà người ta gọi là Azali (xem chú thích 177). Đức Shoghi Effendi đã mô tả ông ta là “Kẻ Phản ước đầu sỏ đối với Giao ước của Đức Bab” (xem sách God Passes By, chương X).

191. Hãy nhớ Chúng Ta đã nuôi dưỡng ngươi ngày đêm như thế nào để phụng sự Chánh Đạo (184)

Trong sách God Passes By, Đức Shoghi Effendi đã nhắc đến sự kiện là Đức Baha’u’llah, lớn hơn Mirza Yahya mười ba tuổi, đã dạy dỗ ông ta và chăm sóc ông ta trong tuổi ấu thơ và lúc thành nhân.

192. Thượng Đế đã tóm lấy kẻ dắt ngươi đi lạc đường. (184)

Đây là nhắc về Siyyid Muhammad-i-Isfahani, người được Đức Shoghi Effendi mô tả là “Antichrist của Mặc khải Baha’i”. Ông ta là người có tính nết đồi truỵ và tham vọng cá nhân thật lớn đã xúi giục Mirza Yahya chống Đức Baha’u’llah và tự phong chức vị tiên tri (xem chú thích 190). Dù ông ta là đồ đệ của Mirza Yahya, Siyyid Muhammad lại cùng bị đày theo Đức Baha’u’llah sang Akka. Ông ta tiếp tục gây rối và bày mưu chống Đức Baha’u’llah. Mô tả tình huống về cái chết của ông ta, Đức Shoghi Effendi đã viết trong sách God Passes By như sau:

Một mối nguy mới rõ ràng hiện đang đe dọa mạng sống của Đức Baha’u’llah. Dù chính Ngài, trong nhiều trường hợp, đã dùng lời nói và văn viết nghiêm cấm các tín đồ Ngài về bất cứ hành động báo thù nào đối với những kẻ hành hạ mình, kể cả việc gửi trả về Beirut một tín đồ vô trách nhiệm người Á-rập đã nghĩ cách báo trả những nỗi khốn khổ mà Người Lãnh đạo kính yêu đã nhận chịu, bảy người đồng mưu đã bí mật truy tìm và giết chết ba kẻ đàn áp họ, trong đó có Siyyid Muhammad và Aqa Jan.

Sự sửng sốt trùm lên cộng đồng bị áp bức thật không sao tả nổi. Sự bất bình của Đức Baha’u’llah thật quá sức. Ngài đã thốt lên sự xúc động của Ngài trong một Kinh bản được mặc khải ngay sau hành động quá phạm này: “Nếu Chúng Ta nhắc tới những điều đã xảy ra cho Chúng Ta, thì các tầng trời sẽ bị đổ nát và các ngọn núi sẽ vỡ vụn”. Ở nơi khác Ngài viết: “Sự giam giữ Ta không thể làm hại Ta. Điều có thể làm hại Ta là hạnh kiểm của những người yêu Ta, những người xưng là có liên hệ với Ta, nhưng lại làm những điều khiến cõi lòng Ta và ngòi bút của Ta phải kêu khóc.”