Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.16

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1259 | Cật nhập lần cuối: 12/26/2017 3:11:18 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Nhân danh Ngài là Đấng cai quản tối cao trên tất cả những ai đã hiện hữu và tất cả những ai sẽ hiện hữu.

Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.16189. Hỡi các đại biểu quốc hội trên khắp thế giới! Hãy chọn một thứ tiếng nói duy nhất để dùng trên khắp trái đất, và các ngươi cũng chọn một thứ chữ viết chung (193) như thế. Quả thực, Thượng Đế đã chỉ rõ điều làm lợi cho các ngươi và giúp các ngươi trở nên độc lập hoàn toàn. Quả thực, Ngài là Đấng Đại Từ bi, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn giác. Đây sẽ là nguyên nhân của sự thống nhất, giá mà các ngươi thức ngộ, và là dụng cụ tốt nhất để quảng bá sự hòa hợp và nền Văn minh, ước gì các ngươi thấu hiểu! Chúng Ta đã qui định hai dấu hiệu cho tuổi trưởng thành của cả loài người (194): Điều thứ nhất, là nền móng vững chắc nhất, mà Chúng Ta đã nêu trong các Kinh bản khác của Chúng Ta, trong khi điều thứ hai được mặc khải trong Thánh kinh kỳ diệu này.

190. Hút thuốc phiện là điều cấm đối với các ngươi. Quả thực, Chúng Ta đã cấm thói tật này bằng điều cấm nghiêm khắc nhất trong Thánh kinh. Nếu kẻ nào dùng thuốc phiện, kẻ ấy không thuộc về Ta. Hãy sợ Thượng Đế, hỡi những người được ban cho sự thức ngộ!

Ghi nhớ: Số trong ngoặc ( ) là đề nghị chúng ta xem thêm phần Chú thích liên quan.

Thư tháng Baha'i, số 249 (tr. 43-45)

_______________________
Chú thích:

193. Hãy chọn một thứ tiếng nói duy nhất... các ngươi cũng chọn một thứ chữ viết chung. (189)

Đức Baha’u’llah dạy phải chấp dụng một thứ tiếng nói và chữ viết chung cho thế giới. Kinh sách của Ngài hình dung hai giai đoạn trong quá trình này. Giai đoạn thứ nhất là chọn một ngôn ngữ hiện có hoặc sáng chế ra một thứ tiếng để dạy trong tất cả các trường học trên thế giới như là một ngôn ngữ phụ bên cạnh tiếng mẹ đẻ. Các chính phủ trên thế giới, thông qua quốc hội, được kêu gọi lập qui về vấn đề này. Giai đoạn thứ hai, trong tương lai xa, là cuối cùng hết sẽ chấp dụng một ngôn ngữ duy nhất và một thứ chữ viết chung cho cả địa cầu.

194. Chúng Ta đã qui định hai dấu hiệu cho tuổi trưởng thành của cả loài người (189)

Dấu hiệu thứ nhất về tuổi trưởng thành của nhân loại được nhắc tới trong các Thánh thư của Đức Baha’u’llah là sự xuất hiện của một khoa học được mô tả như là “triết lý thiên thượng” sẽ gồm có sự khám phá cách thức căn bản để chuyển hoá các nguyên tố. Đây là dấu chỉ về vẻ huy hoàng của sự bùng nổ tri thức thật diệu kỳ trong tương lai. Về dấu hiệu thứ hai mà Đức Baha’u’llah chỉ ra và được mặc khải trong Kitab-i-Aqdas, Đức Shoghi Effendi dạy rằng Đức Baha’u’llah “... trong Bộ Thánh kinh Thiêng liêng Nhất của Ngài đã ban lệnh phải chọn một ngôn ngữ duy nhất và chấp dụng một thứ chữ viết chung cho mọi người trên trái đất sử dụng, một phán lệnh khi thực hiện sẽ là một trong những dấu hiệu về ‘tuổi trưởng thành của nhân loại’ như chính Ngài đã khẳng định trong Thánh kinh ấy.

Tri giác sâu hơn, về quá trình tới tuổi trưởng thành này của nhân loại và tiến tới sự trưởng thành, đã được ban cho trong lời phán sau đây của Đức Baha’u’llah:

“Một trong những dấu hiệu về sự trưởng thành của thế giới là không ai chấp nhận mang gánh nặng vương quyền. Vương quyền sẽ tồn tại nhưng không ai muốn đơn độc mang gánh nặng của nó. Ngày ấy sẽ là ngày trí khôn được biểu hiện trong nhân loại.”

Sự đến tuổi trưởng thành của loài người đã được Đức Shoghi Effendi kết hợp với sự thống nhất toàn nhân loại, sự thành lập khối thịnh vượng chung cả thế giới, và sự thúc đẩy trí tuệ, đạo đức, tâm linh của toàn thể loài người.