Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.17

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1151 | Cật nhập lần cuối: 2/5/2018 9:49:38 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Một số văn bản do Đức Baha'u'llah mặc khải bổ sung vào Kitab-I-Aqdas

Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.17Một số những Kinh bản do Đức Baha’u’llah mặc khải sau Kitab-i-Aqdas có những đoạn bổ sung vào các điều khoản của Thánh kinh Thiêng liêng Nhất. Những Kinh bản quan trọng nhất đã được in trong quyển “Những Kinh bản Đức Baha’u’llah mặc khải sau Kitab-i-Aqdas”. Một đoạn trích từ Kinh bản Ishraqat (Sự huy hoàng) được đưa vào phần này. Nguyên văn ba Bản Kinh Cầu nguyện Bắt buộc được nêu trong phần Vấn Đáp và Kinh Cầu nguyện cho Người quy tịch nêu trong nội dung Thánh kinh cũng được in lại ở đây.

Kinh bản Ishraqat
Ishraq thứ tám

Đoạn kinh này do Ngòi bút Vinh Quang viết ra, được kể là một phần trong Thánh kinh Thiêng liêng Nhất: Những người trong Tòa Công lý của Thượng Đế được giao trọng trách về các công việc của dân chúng. Sự thực, họ là những vị Thụ ủy của Thượng Đế giữa các tôi con Ngài và là nguồn mạch thẩm quyền trong các nước của Ngài.

Hỡi con dân của Thượng Đế! Người rèn luyện thế giới là Công lý, vì Công lý được chống đỡ bởi hai trụ cột, ân thưởng và trừng phạt. Hai trụ cột này là nguồn sự sống cho thế giới. Vì mỗi ngày sẽ có một vấn đề mới và mỗi vấn đề cần một giải pháp nhanh chóng, những việc ấy cần được nêu lên trước Tòa Công lý để các ủy viên của Tòa có thể hành động đúng với các nhu cầu và đòi hỏi của thời đại. Những người, vì cớ Thượng Đế, đứng lên phụng sự Chánh Đạo của Ngài, là những người nhận được sự cảm ứng thiêng liêng từ Vương quốc vô hình. Mọi người phải tuân tùng các vị ấy. Mọi vấn đề của Quốc gia phải trình lên Tòa Công lý, còn hành động thờ phượng thì phải được tuân thủ đúng với điều Thượng Đế đã mặc khải trong Thánh kinh của Ngài.

Hỡi con dân của Đấng Baha! Các ngươi là nơi xuất hiện tình yêu của Thượng Đế và là bình minh đức từ ái của Ngài. Đừng làm ô uế lưỡi các ngươi bằng lời nguyền rủa hoặc khinh khi một linh hồn nào, và giữ mắt các ngươi đừng nhìn điều gì bất xứng. Hãy trao tặng những gì các ngươi sở hữu. Nếu được nhận một cách thuận thảo, thì các ngươi đã đạt mục đích; bằng không chớ phản kháng vô ích. Cứ để mặc linh hồn ấy, và hãy hướng về Chúa, Đấng Phò trợ, Đấng Tự tồn. Chớ trở thành nguyên nhân của sự phiền muộn, và càng không thể thành nguyên nhân của sự bất hòa và xung đột. Điều hy vọng thiết tha là các ngươi có thể đạt được sự giáo dục chân chính dưới bóng cây ân phúc hiền dịu của Ngài và hành động phù hợp với điều Thượng Đế muốn. Tất cả các ngươi là lá cùng một cây và là những giọt nước cùng một đại dương.

(Những Kinh bản Đức Baha’u’llah mặc khải sau Kitab-i-Aqdas)

Thư tháng Baha'i, số 253 (tr. 32-34)