Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.10

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1507 | Cật nhập lần cuối: 5/11/2017 9:40:43 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Nhân danh Ngài là Đấng cai quản tối cao trên tất cả những ai đã hiện hữu và tất cả những ai sẽ hiện hữu

Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.10178. Đây không phải là một nền Chánh Đạo có thể biến thành đồ chơi theo sự tưởng tượng hảo huyền của các ngươi, nó cũng không phải là lãnh vực dành cho những kẻ khùng điên và yếu gan. Nguyện có Thượng Đế, đây là đấu trường tuệ giác và thoát tục, thức ngộ và thăng hoa, ở đó không ai có thể phóng mình trên chiến mã ngoại trừ những kỵ sĩ can trường của Đấng Từ bi, là những người đã dứt hết mọi ràng buộc với thế giới sinh tồn. Quả thật, đây là những người giúp Thượng Đế đạt thắng lợi trên trái đất, và là nơi phát sinh sức mạnh tối thượng của Ngài giữa nhân loại.

179. Hãy lưu ý đừng để điều gì được mặc khải trong Kinh Bayan có thể khiến các ngươi rời xa Thượng Đế của các ngươi, Đấng Đại Từ bi. Thượng Đế làm chứng cho Ta rằng Kinh Bayan được ban xuống không vì mục đích nào khác ngoài việc cử hành sự chúc tụng Ta, giá mà các ngươi hiểu biết! Người có tâm hồn trong sạch chỉ thấy trong Kinh ấy hương thơm tình yêu của Ta, chỉ thấy Danh Ta che chở cho tất cả những ai đã thấy và được thấy. Này: Hỡi dân chúng, các ngươi hãy hướng về điều đã phát sinh từ ngòi Bút Tối cao của Ta. Nếu các Ngươi muốn hít thở hương thơm của Thượng Đế, thì đừng chống đối Ngài, cũng đừng khước từ phần của các ngươi trong ân huệ dồi dào của Ngài và trong thiên phúc đa dạng của Ngài. Đó là điều Chúa của các ngươi khuyên răn các ngươi; quả thật, Ngài là Đấng Khuyến thiện, Đấng Toàn tri.

Ghi nhớ: Số trong ngoặc ( ) là đề nghị chúng ta xem thêm phần Chú thích liên quan.

Thư tháng Baha'i, số 246 (tr. 44-45)