Khánh thành ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo Phường Hiệp Ninh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 971 | Cật nhập lần cuối: 8/22/2016 1:44:08 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Tây Ninh (21/8/2016) - Vào lúc 08 giờ hôm nay, ngày 19-7 Bính Thân (Dl.21-8-2016), Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh – Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu phái đoàn Hội Thánh đến Họ Đạo Phường Hiệp Ninh TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, chứng dự Lễ Khánh thành ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu của Họ Đạo.

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn văn Thế, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh và 09 Cán bộ - Viên chức tỉnh Tây Ninh, TP Tây Ninh, Phường Hiệp Ninh, KP Hiệp Lễ cùng Hội Thánh đến chứng dự.

Đồng đạo trong và ngoài tỉnh Tây Ninh ước khoảng 1000 vị hành hương về tham dự.

Theo báo cáo của BCQ Họ Đạo Phường Hiệp Ninh, ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu Họ Đạo Phường Hiệp Ninh được đồng đạo sở tại xây dựng từ năm Canh Tuất – 1970 bằng vật liệu tạm để có nơi thờ tự. Qua thời gian hơn 40 năm, ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu đã xuống cấp.

Đầu năm Giáp Ngọ - 2014, BCQ Họ Đạo lập thủ tục xin phép xây dựng lại ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu theo mẫu của Hội Thánh qui định. Được sự quan tâm thống nhất của lãnh đạo các cấp, UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận và Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 06/GPXD-SXD ngày 07-5-2014, lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 24 tháng 8 Giáp Ngọ (Dl. 17-9-2014), lễ An vị Long vị Đức Phật Mẫu vào ngày 12-7 Ất Mùi – 25-8-2015.

Đến nay, việc xây dựng ngôi Điện thờ Đức Phật Mẫu Phường Hiệp Ninh đã hoàn thành, BCQ Họ Đạo xin phép tổ chức lễ Khánh thành, được lãnh đạo địa phương thống nhất, UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận cho phép tổ chức vào ngày hôm nay tại Công văn số 1620/UBND-DT ngày 15-6-2016.

Về chi phí cho việc xây dựng ngôi thờ như sau :

+ Tổng thu các mặt : 6.521.310.000 đồng VN.

+ Tổng chi các mặt : 6.875.000.000 đồng VN.

+ Tổng ngày công : 19.187 ngày (trong đó công quả địa phương là 18.650 ngày)

Phần phục vụ ẩm thực trong suốt quá trình thi công do Chức sắc, Chức việc và đồng đạo sở tại chung lo đầy đủ và an toàn.

Tường trình: Phối Sư Thái Côn Thanh

Nguồn: caodai.com.vn