Lịch sử Dòng Anh Em Hèn Mọn - Dòng Ba tại viện

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1117 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

DÒNG BA TẠI VIỆN


168. Năm 1295, Đức Giáo Hoàng Bônifaciô VIII cho phép các anh em đền tội (Dòng Ba) ở miền Bắc Đức, được sống trong cộng đoàn và có nhà nguyện trong nhà của họ để cử hành thần vụ. Mục đích chính của huynh đệ đoàn này thường là để chăm sóc các bệnh viện.


169. Trong thế kỷ 15, nhiều huynh đệ đoàn khác nhau xin được độc lập. Đó là trường hợp các huynh đệ đoàn Utecht (1401), Flanders (1413), Koln (1427, Tây-ban-nha (1442), Liege (1443), Ý (1447), Ai-len (1456 và Đalmatia (1473).


170. Phần các huynh đệ đoàn nữ Dòng Ba tại viện, chúng ta có trường hợp của Chân phước Angêlina Marscianô (-1435), ngài đã lập đan viện nữ Dòng Ba ở Pôlignônăm 1397. Nhiều Tu việntrong số đó được đặt dưới sự chăm sóc của Anh em Tuân thủ. Vị Thánh được biết đến nhiều nhất trong số các thành viện những Dòng Ba tại viện, đó là Thánh nữ Giacinta Mariscotti (-1640) thuộc Tu việnViterbô.


171. Trong khi ấy, các huynh đệ đoàn Dòng Ba tại viện hướng dẩn đến chỗ chấp nhận những cam kết đầy đủ của đời sống tu trì. Các sử gia ghi nhận rằng Dòng Ba tại viện cho nam giới đã được phê chuẩn qua trọng sắc của Đức Giáo Hoàng Nicôlas V (20-6-1447) hiệp nhất các cộng đoàn anh em Dòng Ba tại viện ở Ý. Nhưng chuyển biến quan trọng nhất về một định chế thống nhất Dòng là do công của Đức Giáo Hoàng Lêô X, Người đã ban luật cho Dòng Ba tại viện qua Hiến chế Tông tòa "Inter cetera" số 152, buộc phải có lời khấn trọng thể.


172.Lịch sử Dòng ba tại viện trong thế kỷ 16 được ghi dấu bởi những cố gắng tìm sự độc lập của Hiệp hội Longobarda và các Huynh đệ đoàn khác ở Tây-ban-nha. Họ sống sen kẽ giữa một bên là đặt mình dưới thẩm quyền của gia đình Dòng Nhất Nhánh Tuân thủ và bên kia là sự độc lập khỏi thẩm quyền này.

173. Hiệp hội Longobarda bao gồm tất cả bán đảo Ý và được chia thành 11 Tỉnh Dòng. Đức Giáo Hoàng Phaolô III cộng thêm vào đó các tu hội ở Sicile, và năm 1650, Đalmatia và Flandres cũng được sát nhập vào. Tu hội Tây-ban-nha có 3 Tỉnh Dòng. Còn có những tu hội khác ở Pháp, Đức, Bôhême, Hungari, Ai-len và Anh quốc.


174. Dòng Ba tại viện được Đức Giáo Hoàng Piô XI ban cho một Bản Luật khác qua Hiến chế Tông tòa "Rerum conditio : Tình huống " ngày 4-11-1927. Thời đại chúng ta, họ có một Luật mới qua Hiến chế Tông tòa "Franciscanum Vitae : Đời sống Phan sinh" của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngày 8-12-1982.


175. Các tu hội Dòng Ba tại viện nữ, dấn thân cho hoạt động tông đồ, chủ yếu đã được phát sinh trong thế kỷ 19. Không thể nào kể ra hết được chỉ còn cách là viết lại Lịch sử của từng tu hội ấy. Trong số những tu hội được biết đến rộng rãi nhất, có tu hội các nữ tu Thánh nữ Angêla Mêrici (-1540), một chị dòng Ba Phan sinh, và tu hội các nữ tu Phan sinh Thừa Sai Đức Mẹ, được thành lập năm 1877 ở Otacamund, An-độ, do tay của Mẹ Maria Thương Khó (Maria đờ la Passion). Có trên 450 tu hội nữ Phan sinh trên khắp các miền, trong đó có nước Mỹ.


Nguồn: ofmvn.org


Mời xem thêm:

 

Lịch sử Dòng Anh Em Hèn Mọn - Dòng Nhất (1) 

Lịch sử Dòng Anh Em Hèn Mọn - Dòng Nhất (2)

Lịch sử Dòng Anh Em Hèn Mọn - Dòng Nhất (3) 

Lịch sử Dòng Anh Em Hèn Mọn - Dòng Nhất (4)

Lịch sử Dòng Anh Em Hèn Mọn - Dòng Nhất (5)


Lịch sử Dòng Anh Em Hèn Mọn - Dòng Nhì