Giáo lý về bùa ngải, xem bói toán và những điều tương tự (1)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4689 | Cật nhập lần cuối: 2/8/2017 9:52:30 PM | RSS

Alhamdulillah, xin muôn vàn tạ ơn Allah Đấng duy nhất, cầu xin Ngài ban bình an và phúc lành cho vị Nabi cuối cùng, vị Nabi của chúng tôi Muhammad bin Abdullah, Wa Bad:

Qua nghiên cứu thực tế thấy được ngày càng có nhiều người sử dụng bùa ngải để hành nghề chữa bệnh, xem bói toán, tìm kiếm vật mất tích... đã xảy ra rất nhiều nơi kể cả trên đất nước Islam. Sở dĩ được nhiều người tin tưởng là do họ thiếu hiểu biết, do bị mù quáng nhất thời. Bùa ngải là mối hiểm họa khôn lường đối với tôn giáo Islam và cộng đồng Muslim, nên tôi muốn gởi đến quí đạo hữu Muslim quyển sách nhỏ này nhằm phân tích rõ ràng về hiểm họa đó, bởi đây là việc đặt niềm tin sai trái và kháng lệnh của Alalh và của Rasul.

Cộng đồng Muslim đồng thống nhất là người bệnh được phép chữa bệnh thông qua các y bác sĩ, các thầy thuốc nam hay các thầy thuốc bắc để dùng các loại thuốc phù hợp với từng loại bệnh, rồi phó thác cho Allah về việc căn bệnh có được khỏi hay không. Bởi mỗi căn bệnh đã được Allah ban cho một liều thuốc chữa nhưng trong thiên hạ có người biết và có người không biết, có điều là Allah không hề ban liều thuốc chữa bệnh nằm trong những gì đã bị Ngài cấm sử dụng chúng.

Cho nên, người Muslim bị bệnh không nên tìm đến các thầy lang băm, thầy bùa ngải, thầy bói... để xem bệnh. Bên cạnh đó cũng cấm tin tưởng đến lời lẽ của họ nói về quá khứ hoặc tương lai, bởi họ là những kẻ tiên đoán chuyện tương lai hoặc sử dụng ma quỷ để moi thông tin cho họ. Đối với những người hành nghề này bị giáo luật Islam xem là những người Kafir (ngoại đạo), những người lầm lạc do bởi họ tự nhận mình là người thấu hiểu chuyện tương lai, thông thạo chuyện quá khứ. Có Hadith được ghi trong Saheeh Muslim, Nabi đã nói:

(1) Bài viết được trích trong quyển 3 của bộ sách “Majmu’ Fataawa & Các Bài Viết Với Nhiều Chủ Đề Đa Dạng”.

“Người (Muslim) nào tìm đế nhà chiêm tinh để tìm hiểu thông tin thì lễ Salah của y không được (Allah) chấp nhận trong bốn mươi ngày (đêm).” Có Hadith khác do Abu Hurairah dẫn lời Rasul rằng:

“Người (Muslim) nào tìm đến nhà tiên đoán hoặc thầy bói và tin tưởng vào lời lẽ chúng nói thì y đã phủ nhận hết tất cả mọi thông tin được mặc khải cho Muhammad.Hadith do Abu Dawood, tập thể Sunan và được Al-Haakim xác thực.

Có Hadith khác từ Ibnu Husain dẫn lời Rasul:

“Trong tôn giáo Islam không có việc mê tín dị đoan hoặc hành nghề bói toán hoặc tìm người xem bói hoặc làm thầy bùa hoặc tìm đến thầy bùa. Đối với người (Muslim) nào tìm đến thầy bùa và tin tưởng vào mọi điều chúng nói là y đã phủ hết tất cả mọi thông tin được mặc khải cho Muhammad.Hadith do Al-Bazzaar ghi lại bằng đường truyền tốt.

Qua các Hadith vừa nêu Islam cấm tín đồ Muslim tìm đến các nhà chiêm tinh, các thầy bói, các thầy bùa ngải hoặc những ai tương tự như họ để hỏi thông tin quá khứ tương lai và gởi niềm tin vào họ, ai vi phạm sẽ bị trừng trị thích đáng. Đến đây nhiệm vụ của cấp lãnh đạo Islam như các Hakim (giáo cả), các thầy giáo phụ trách giáo lý, các học sinh sinh viên đang trao dồi giáo lý và những ai như họ phải ngăn cản những người Muslim hành nghề này, giải thích cho các tín đồ khác được rõ ràng về tính nguy hiểm bởi những người tìm đến thường là do không thông suốt về giáo lý hoặc chưa có niềm tin thật sự về Islam.

Cũng trong Hadith chứng minh rằng người Muslim nào hành nghề bói, thầy bùa ngải là Kafir (tức ngoại đạo) cho dù họ có tự xưng mình vẫn còn là người Muslim do vẫn đang hành lễ Salah, nhịn chay, hành hương Haj..., bởi họ không thể đạt được mong muốn cho đến khi sử dụng ma quỉ bằng cách tôn thờ chúng và phủ nhận niềm tin vào Allah, họ tự cho rằng mình thông tin về thiên cơ, những điều huyền bí. Những ai hành nghề này thì Allah và Rasul Muhammad hoàn toàn vô can với họ, họ không còn là tín đồ của cộng đồng Islam của Rasul Muhammad nữa.

Tương tự cấm các tín đồ Muslim tìm đến những người này mà hỏi về tình duyên của mình, của con mình hoặc nên cưới gả cho ai, hạnh phúc giữa chúng có bền không, có hợp tuổi tác không... bởi những việc huyền bí của tương lai là do Allah duy nhất mới tin thông, mới thấu đáo, mới biết rõ.

Việc sử dụng bùa ngải là một trong những hành động phủ nhận đức tin vào Allah như được phán trong chương Al-Baqarah:

Nhưng khi hai Thiên Thần này dạy bùa ngải cho mọi người thì họ luôn bảo rằng: Chúng tôi chỉ mang bùa ngải đến để thử thách các người (các người chớ học hỏi bởi chính bùa ngải này sẽ) hủy bỏ niềm tin Iman (vào Allah) của các người.Tuy nhiên loài người vẫn cứ học từ hai Thiên Thần đó toàn những bùa ngải dùng để chia ly vợ chồng. Và (những bùa ngải đó) sẽ không làm hại được ai trên đời này ngoại trừ được Allah ưng thuận. Và con người (học hỏi về bùa ngải) chỉ toàn mang lại cho họ điều thiệt thân chứ hoàn toàn không mang lại ích tốt lành nào cả. Trong khi họ luôn biết rằng ai mua bán bùa ngải sẽ không được hưởng bất cứ phần thưởng nào (tốt lành) ở Đời Sau nơi Allah. Và tồi tệ thay về giá cả (lợi lộc của tiền bạc) vì nó mà họ đã bán rẻ linh hồn lẫn bản thân họ. Giá như họ biết được điều đó! Al-Baqarah: 102 (chương 2).

Câu Kinh trên chứng minh rằng bùa ngải là việc làm phủ nhận Allah, bùa ngải chỉ biết chia cắt tình cảm giữa hai vợ chồng. Đồng thời câu Kinh khẳng định rằng bùa ngải không hề có tác dụng mang lợi ích hay gây hại đến ai ngoại trừ được Allah ưng thuận, bởi chính Allah mới là Đấng Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa ra vạn vật trong đó có tốt và có xấu. Càng nguy hiểm hơn là họ những thầy bùa ngải đã học hỏi bùa ngải từ nhóm Đa Thần giáo rồi gạ gẫm những người có suy nghĩ yếu kém, những người mê tín dị đoan. Cầu xin Allah che chở, thương xót và ban sự chỉ đạo, bề tôi xin phó thác mọi việc cho Ngài.

Tương tự, câu Kinh khẳng định rằng người học bùa ngải chỉ học được trăm hại vô lợi, rằng họ chẳng được bất cứ điều gì từ Allah, ngược lại sẽ gặp phải thất bại thảm hại ở trần gian và ngày sau vì họ đã bán rẻ thân mình với những đồng tiền rẻ mạc thay vì lấy một phần thưởng trọng hậu ở Allah vào ngày sau,

Và tồi tệ thay về giá cả (lợi lộc của tiền bạc) vì nó mà họ đã bán rẻ linh hồn lẫn bản thân họ. Giá như họ biết được điều đó! Al-Baqarah: 102 (chương 2).

Cầu xin Allah ban cho bề tôi và cộng đồng Muslim được bình an và mạnh lành tránh được mọi điều xấu xa của bùa ngải, của bói toán và của tiên đoán.

Với tấm lòng thương yêu, quảng đại đối với cộng đồng Muslim Allah đã chỉ cho tất cả tín đồ Muslim cách phòng ngừa hiểm họa của bùa ngải và cách chữa trị bùa ngải khi đã mắc phải.

Thứ nhất: Thường xuyên tụng niệm, cầu xin theo giáo luật Islam như câu Kinh Al-Kursy sau mỗi lần Salah bắt buộc và lúc ngủ. Đây là câu Kinh vĩ đại nhất trong Qur’an và câu Kinh như sau:

Kế tiếp đọc tiếp các chương Kinh dưới đây ba lần vào mỗi sáng sau Salah Al-Fajr, lúc đầu hôm sau Salah Al-Maghrib và trước khi ngủ:

Đọc hai câu Kinh cuối cùng của chương Al-Baqarah lúc đầu hôm và lúc ngủ:

(2) Ý nghĩa: Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu và Nuôi Dưỡng vạn vật, Ngài không buồn ngủ, cũng không ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là của Ngài. Ai là người có thể can thiệp được với Ngài nếu không có sự cho phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra trước họ và điều xảy ra sau họ. Họ không thể bao quát được sự hiểu biết của Ngài về bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho họ biết. Ngai Vương của Ngài bao trùm cả các tầng trời và trái đất; và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi mệt bởi vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Chí Đại. Al-Baqarah: 255 (chương 2).

(3) Ý nghĩa: (Hỡi Muhammad) hãy nói (với những người Do Thái, những người Thiên Chúa Giáo và những kẻ thờ đa thần): Ngài là Allah, Đấng duy nhất, * Allah là Đấng tự hữu, độc lập mà tất cả (vạn vật) phải nhờ vả * Ngài không sinh đẻ ra ai và cũng không do ai sinh ra, * và không một ai (vật gì) có thể so sánh với Ngài đặng. Chương Al-Ikhlas.

(4) Ý nghĩa: Hãy nói (hỡi Muhammad): Tôi cầu xin Rabb (Đấng Chúa Tể) của buổi rạng đông che chở * Tránh khỏi sự tác hại của những vật mà Ngài đã tạo * Và khỏi sự tác hại của màn đêm khi nó bao phủ * Và khỏi sự tác hại của những kẻ thổi (phù phép) vào những chiếc gút thắt * Và khỏi sự hãm hại của những kẻ đố kỵ khi họ ganh tị. Chương Al-Falaq.

(5) Ý nghĩa: Hãy nói (hỡi Muhammad): Tôi cầu xin Đấng Chúa Tể của nhân loại * Đức Vua của nhân loại * Thượng Đế của nhân loại * (Che chở) tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thù thì thào (lời xúi giục) rồi lẫn mất * Kẻ thì thào (những điều tác hại) vào lòng người * Thuộc loài Jin (ma) và loài người. Chương Al-Naas.

Có Hadith Rasul đã nói rằng:

“Ai đọc câu Kinh Al-Kursy vào trong đêm thì y nằm trong sự bảo vệ của Allah. Và Shaytaan (loài Quỷ) không đến gần y được cho đến sáng.”

Hadith do Al-Hakim ghi lại. Có Hadith khác Rasul đã nói rằng:

“Ai đọc hai câu Kinh cuối cùng của chương Al-Baqarah trong là y đã được (Allah) bảo vệ (tránh mọi điều xấu).”

Thường xuyên đọc câu cầu xin sau vào mỗi sáng mỗi tối, lúc đến nơi lạ như hoang vắng, sa mạc, rừng thẳm, không trung, biển cả, nhà hoang... bởi Rasul đã khẳng định:

“Ai đến một nơi lạ mà cầu xin rằng: ‘A u’ zu bi ka li ma til la hit ta maat, min shar ri ma kho laq. (7) ’ thì chẳng có gì làm hại đến y cho đến khi rời khỏi nơi đó.”

Đọc vào mỗi sáng và mỗi tối ba lần câu:

(6) Ý nghĩa: Rasul (Muhammad) đã tin tưởng vào điều đã được mặc khải xuống cho Người từ Thượng Đế của Người và những người có đức tin (cũng tin tưởng như Người). Tất cả đều tin tưởng vào Allah, vào các Thiên Thần của Ngài, vào các Kinh Sách của Ngài, vào các Rasul của Ngài, bầy tôi không hề kỳ thị, không phân biệt bất cứ ai trong số Rasul đó, bầy tôi đã nghe rồi (lời mặc khải) và xin tuân lệnh (nhất nhất làm theo). Xin hãy dung thứ cho bầy tôi, hỡi Thượng Đế và cuối cùng bầy tôi sẽ phải trở về trình diện Ngài. * Allah không bắt một ai gánh nặng trách nhiệm quá khả năng của mình. Mỗi người hưởng được phúc về điều tốt mà y đã làm ra và chịu phạt về tội y đã gây ra. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng bắt tội bầy tôi nếu bầy tôi có quên lãng hay sai lầm. Lạy Thượng Đế bầy tôi, xin chớ bắt bầy tôi gánh vác công việc cực nhọc như Ngài đã bắt các thế hệ trước đã gánh vác. Lạy Thượng Đế bầy tôi, xin chớ bắt bầy tôi làm công việc vượt quá khả năng mình, xin hãy lượng thứ, bao dung và thương xót bầy tôi (nếu có sai lầm thiếu xót). Chính Ngài là Đấng Bảo Hộ cho bầy tôi, xin ban cho bầy tôi sự chiến thắng trước bọn Kafir. Al- Baqarah: 286 (chương 2).

(7) Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn hảo của Allah che chở tránh khỏi những điều xấu, hung tợn mà Ngài đã tạo}

“Bis mil la hil la zi la ya dhur ru ma a’s mi hi shay in fil ar dhi, wa la fis sa ma i, wa hu was sa mi u’l a’ lim” (8)

Những tín đồ Muslim nào đặt niềm tin trọn vẹn vào Allah và hết lòng tụng niệm cầu nguyện bằng những lời cầu xin vừa nên chắc chắn sẽ tránh được mọi điều xấu xa kể cả bùa ngải. Sẽ được thanh thản cỏi lòng, không bận tâm vướng bận. Sẽ được xóa tan u sầu, xóa đi phiền não, lo lắng.

Thứ hai: Các lời cầu xin chữa trị bùa ngải sau khi đã mắc phải mà xưa kia Rasul đã dùng chữa trị cho các bằng hữu của Người:

“Ollo-humma Rabban na-s azhhibil ba-s, ishfihi wa antas Sha-fi, la shifa’ illa shifa- uka, shifa-an la yugho-diru saqoman”(9) (đọc ba lần)

“Bis-mil-lah ar-qi-ka min kul-li shay-in yu-zi-ka, min shar-ri kul-li naf-sin aw a’i-nin haa-sid, Ol-lo-hu yash-fi-ka, bis-mil-lah ar-qi-ka.”(10) (đọc ba lần)

Đối với đàn ông bị trúng bùa không muốn giao hợp với vợ thì làm theo cách sau:

- Bẻ bảy lá cây táo tươi, đem giã nhuyễn, cho vào cái thùng với số lượng nước có thể tắm đủ.

- Đọc những câu Kinh sau phun vào (nhớ phải có nước bọt ra sương sương):

+ Câu Kinh Al-Kursy:

+ Chương Al-Kaafiroon:

(8) Ý nghĩa: “Nhân danh Allah, Đấng mà không có bất cứ vật thể nào ở dưới đất hay trên trời lại gây hại được uy danh của và Ngài là Đấng nghe thấu, tinh thông.”

(9) Ý nghĩa: “Lạy Thượng Đế, Đấng Chủ Tể của nhân loại, xin Ngày hãy làm mất đi điều dữ này, xin Ngài hãy chữa lành cơn đau bởi Ngài là Đấng làm cho khỏi bệnh, không có sự điều trị nào ngoài sự điều trị của Ngài, một sự điều trị cho mọi căn bệnh nào.”

(10) Ý nghĩa: “Nhân danh Allah, tôi phán thổi cho anh (chị)chữa hết mọi điều gây hại anh (chị) từ bản thân xấu hoặc từ cái nhìn xấu, Allah sẽ chữa bệnh anh (chị), nhân danh Allah tôi phán thổi.”

+ Chương Al-Ikhlaas:

+ Chương Al-Falaq:

+ Chương Al-Naas

+ Ba câu Kinh ở chương Al-A’raaf:

+ Các câu Kinh ở chương Yunus:

+ Các câu Kinh ở chương Taha:

(11) Ý nghĩa: (Hỡi Muhammad) hãy bảo chúng: “Này hỡi những kẻ phủ nhận Allah * Ta không tôn thờ những Thần Linh mà các người thờ cúng * Các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng (Allah) mà Ta thờ phụng * Và Ta sẽ không là một tín đồ của Thần Linh mà các ngươi đang tôn thờ * Và các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng (Allah) mà Ta thờ phụng * Các người có tôn giáo của các ngươi và tôn giáo của Ta thuộc về Ta. Al-Kafiroon: 1 – 6.

(12) Ý nghĩa: Nó tức khắc nuốt trọn các vật mà họ (những nhà phủ thủy của Fir’au) là làm * Bởi thế, sự thật đã toàn thắng còn những vật hư ảo mà họ đã làm ra trở thành vô hiệu * Do đó, họ đã bị thua cuộc và bị xem thường. Al-A’raaf: 117 - 119 (Chương 7).

(13) Ý nghĩa: Và Fir-awn quát bảo: “Bây đâu hãy triệu tập cho ta tất cả thầy phù thủy tài giỏi nhất.” * Khi các phù thủy tập trung lại thì Musa bảo bọn họ: “Các ngươi hãy ra tay trước đi.” * Khi họ biến hóa ra (những con rắn khổng lồ), Musa liền bảo: “Đây chẳng qua là các ngươi dùng bùa ngải mà được. Chắc chắn Allah sẽ xóa tan nó, bởi Ngài chẳng trợ giúp cho nhóm người chuyên phá hoại (như các ngươi).” * Và Allah đã phơi bày chân lý bằng lời phán của Ngài mặc dù bọn tội phạm không ưa thích. Yunus: 79 – 82 (chương 10).

Sau đó, lấy nước trong thùng uống ba ngụm còn bao nhiêu thì tắm, Insha Allah sẽ được khỏi bệnh. Nếu muốn có thể làm thêm vài lần cho đến khỏi bệnh hẳn.

Trong những chữa trị bùa ngải hữu hiệu là cố tìm cho được nơi cất giấu bùa ở trong nhà, ngoài vườn, trong núi, ngoài sa mặc... khi tìm được thì tháo ra từng mãnh thì bùa ngải sẽ bị vô hiệu.

Trên là những cách phòng ngừa và chữa trị bùa ngải. Cầu xin Allah ban thành công cho tất cả.

Riêng những người hành nghề thầy bùa thì phải sử dụng đến ma quỉ, bởi ma quỉ không chịu để sai khiến cho đến khi tôn thờ chúng, giết tế cúng chúng... đây là những việc làm không được phép trong bộ luật Islam. Ai vi phạm bị xem là người ngoại đạo, bị trục xuất khỏi vành đai Islam.

Bùa ngải là hành động của lũ Shaytaan bởi khi được hỏi về bùa ngải thì Rasul nói:

“Đó là hành động của Shaytaan.” Hadith do Imam Ahmad và Abu Dawood ghi lại bằng đường dẫn tốt.

Việc sử dụng bùa ngải để gở bùa ngải khác là điều Haram (bị cấm) trong bộ luật Islam. Chỉ được phép dùng các câu Kinh Qur’an và Hadith (như đã nêu ở trên) hoặc dùng các loại thuốc phù hợp để chữa bệnh mà thôi. Cách chữa trị này đã được nhà thông thái Sheikh Ibnu Al-Qaiyim, Sheikh Abdur Rahmaan bin Hasan đã nhắc ở quyển Fat-h Al-Majeed và những vị U’alma khác cũng nói tương tự.

Bề tôi thành khẩn Allah ban thành công cho cộng đồng Muslim; xin che chở bảo vệ họ tránh xa mọi điều xấu xa của bùa ngải và mọi điều xấu khác; xin bảo vệ tôn giáo họ, xin ban cho họ thông hiểu giáo lý, xin tha thứ cho họ mọi điều sai trái do vô tình hay cố ý. Quả thật, Ngài là Đấng rộng lượng, mực mực khoan dung.

Cầu xin bình an và phúc lành cho vị Nabi cuối cùng Muhammad, cho gia quyến cùng tất cả bằng hữu của Người.

(14) Ý nghĩa: (Các phù thủy) bảo: “Này Musa, Ngươi ra tay làm phép trước hay chúng tao ra tay trước?” * (Musa) đáp: “Mời các người ra tay trước.” Thế là họ dùng trò ma thuật làm những sợ dây thừng và những cây gậy biến thành như những con rắn biết bò trước mặt * Thấy vậy Musa đem lòng sợ hãi * TA mới mặc khải xuống bảo: “(Musa) Ngươi chớ có sợ, bởi Ngươi mới là người cao tay ấn. * Hãy ném (cây gậy) trong tay phải của Ngươi xuống, nó sẽ nuốt chửng hết các trò ma thuật của bọn phù thủy làm và chắn chắn bọn phù thủy sẽ chẳng chiến thắng được cho dù có là thế nào.” Taaha: 65 - 69 (chương 20).

“Majmu’ Fataawa & Các Bài Viết Với Nhiều Chủ Đề Đa Dạng”

Nguồn: chanlyislam.net