Hadith nói về tháng của Allah – Al Muharram (3)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4055 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

(tiếp theo)

Ân phúc của tháng Muharram – tháng của AllahHadith nói về tháng của Allah – Al Muharram (3)

 

Ông Abu Huroiroh thuật lại, Thiên sứ của Allah nói:

 Hadith nói về tháng của Allah – Al Muharram (3)

 “Nhịn chay tốt nhất sau tháng Ramadan là nhịn chay trong tháng của Allah,Muharram, và lễ nguyện Salah tốt nhất sau lễ nguyện Salah bắt buộc là lễ nguyện Salah vào ban đêm” (Muslim: 1163).

 

Hadith này là bằng chứng nói về ân phúc của việc nhịn chay tháng Muharram, rằng nhịn chay tháng này mang lại nhiều ân phước nhất chỉ sau nhịn chay tháng Ramadan mà thôi, và ân phước nhịn chay của tháng này là ân phước được nhân thêm bởi thời điểm thiêng liêng cũng như bởi ân phước vĩ đại của việc nhịn chay, vì nhịn chay là hình thức trong các hình hành đạo tốt nhất đối với Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc.

 

Tháng Muarram là tháng của Allah, tháng đầu tiên của năm theo niên lich Hijri như đã được thống nhất quan điểm trong thời Kalif của Umar bin Khatta. Và nó là một trong các tháng linh thiêng được Allah đề cập trong Kinh sách của Ngài, Ngài phán:

 Hadith nói về tháng của Allah – Al Muharram (3)

  “Quả thật, số tháng (trong một năm) mà Allah đã qui định trong sổ sách của Ngài kể từ ngày tạo thiên lập địa là mười hai tháng, trong đó có bốn tháng linh thiêng. Đó là tôn giáo đúng đắn. Do đó, các ngươi chớ đừng bất công với bản thân các ngươi trong những tháng đó (chớ phạm điều cấm kỵ trong những tháng đó). (Chương 9 – Attawbah, câu 36).

 

Một Hadith theo lời thuật của Abu Bakrah rằng Nabi Muhammad có di huấn:

 Hadith nói về tháng của Allah – Al Muharram (3)

 

“Một năm có mười hai tháng, trong đó có bốn tháng cấm kỵ linh thiêng, đó là ba tháng nối tiếp nhau Zhul-Qa’dah, Zhul-Hijjah, Al-Muharram, và tháng Rajab nằm giữa tháng Juma-da và tháng Sha’ban.” (Albukhari: Hadith (4662), Muslim: Hadith (1679)).

 

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc đã gọi tháng này là tháng của Ngài chỉ muốn đề cao giá trị thiêng liêng của nó được Ngài qui định và ban cho, bởi lẽ Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc sẽ không gắn một cái gì đó cho Ngài trừ phi nó mang ý nghĩa giống như ngôi nhà của Allah và Thiên sứ của Ngài. Ngài gọi tháng đó là tháng Muharram có nghĩa là tháng cấm kỵ nhằm mục đích nhấn mạnh những điều bị cấm kỵ trong tháng đó, bởi theo truyền thống của người Ả rập, họ thường luân phiên thay đổi xen kẽ, một năm cấm kỵ và một cho phép tự do hành sự.

 

Allah bảo:  Hadith nói về tháng của Allah – Al Muharram (3)Do đó, các ngươi chớ đừng bất công với bản thân các ngươi trong những tháng đó (chớ phạm điều cấm kỵ trong những tháng đó)” tức trong các tháng linh thiêng này các ngươi đừng làm những điều tội lỗi và những điều bị cấm trong những tháng này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn ở những tháng khác. Ông Qata-dah nói: “Quả thật, hành vi sai quấy trong các tháng linh thiêng sẽ nghiêm trọng và mang tôi lớn hơn hành vi sai quấy trong những tháng khác, và dĩ nhiên hành vi sai quấy đều là tội lỗi nghiêm trọng trong tất cả mọi lúc, tuy nhiên Allah có quyền làm tăng sự nghiêm trọng của nó theo ý Ngài” (Tafseer Ibnu Kathir quyển 4 trang 89, 90).

 

Và Allah đã tạo ra các tháng theo chu kỳ của mặt trăng (âm lịch) này làm thước đo thời gian cho nhân loại, bởi tất cả các tháng đó có những dấu hiệu (trăng lưỡi liềm) mà mọi người có thể quan sát thấy ở đầu và cuối tháng. Tuy nhiên, thật đáng tiếc rằng đa số người Muslim đã từ bỏ lịch Hijri của Islam mà thích dùng đến lịch của người Thiên Chúa (Tây lịch) để tính các tháng, điều mà không được Islam qui định cũng như không được cảm nhận bằng các giác quan.

 

Và đây là bằng chứng nói lên sự yếu đuối, thất bại và lệ thuộc vào những người không phải là tín đồ Islam: Người Muslim và mọi vụ việc của hiện tượng đều bị trói buộc bởi lịch của Thiên Chúa giáo, đưa họ trở nên cách xa với lịch Islam của riêng họ, một thứ lịch gắn liền với vị Thiên Sứ của họ, với biểu hiện tôn giáo của họ và sự thờ phượng của họ [1].

Cầu xin Allah phù hộ và soi sáng!!!

 

Và Hadith nói về nhịn chay tình nguyện tốt nhất sau Ramadan là nhịn chay vào tháng của Allah – Muharram. Theo cách hiểu lời lẽ của Hadith thì cho thấy ý của Hadith nói rằng sau tháng Ramadan, tháng tốt nhất cho việc nhịn chay tình nguyện đó là tháng Muharram, còn đối với ngày tốt nhất cho việc nhịn chay tình nguyện thì có thể là một ngày khác tốt hơn như nhịn chay ngày Arafah, nhịn chay sáu ngày của tháng Shawwal.

 

Theo lời của Hadith về nhịn chay nguyên tháng Muharram là tốt nhất, nhưng một số học giả lại nói tốt nhất là chỉ nhịn chay nhiều hơn trong tháng này chứ không nên nhịn chay nguyên tháng, bởi theo lời của bà A’ishah:

 Hadith nói về tháng của Allah – Al Muharram (3)

 

“…Tôi chưa bao giờ thấy Thiên sứ của Allah nhịn chay nguyên tháng ngoại trừ tháng Ramadan, và tôi cũng chưa bao giờ thấy Người nhịn chay tháng nào nhiều hơn tháng Sha’ban cả” (Muslim: 1156).

 

Lạy Thượng Đế, xin Ngài thức tỉnh bề tôi từ giấc ngủ quên lãng, xin Ngài hãy phù hộ bề tôi trong việc chuẩn bị hành trang trước cuộc hành trình từ giã, xin Ngài hãy cho bề tôi biết tận dụng thời gian cho mục đích tốt đẹp, xin Ngài phù hộ bề tôi trên những việc làm thiện tốt và từ bỏ những việc làm tội lỗi và trái đạo.

 

Cầu Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi của chúng ta, Mahammad.


(còn tiếp)

Sheikh Abdullah bin Salih Al-Fawzan

Chuyển ngữ:  Abu Zaytune Usman Ibrahim