Năm điều căn bản trong đạo Islam

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2993 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Năm cột trụ cản bản trong Islam tạo thành cái khung sống cho người mộ đạo, đó là : Lời chứng thực của lòng tin qua câu Shahada, dâng lễ nguyện - Salah, đóng thuế thiện nguyện hàng năm - Zakat, nhịn chay - Syam (trong tháng Ramadan) và hành hương - Hajj (đến thánh địa Makkah một lần trong đời nếu có thể).

 

1. Lời chứng thực qua câu Shahada:

Lời chứng thực của lòng tin được thốt lên qua câu : La ilaha illa Allah, Muhammadur rasoolu Allah., tạm dịch: ‘Không có đấng nào xứng đáng được tôn thờ ngoại trừ Allah và Muhammad là vị đưa tin của Ngài’. Câu tuyên tín này được gọi là Shahada, với một thể thức đơn giản người nhập đạo phải tuyên đọc toàn câu để sau đó chính thức trở thành một tín đồ Islam. Shahada là cột trụ quan trọng nhất của Islam.


2. Dâng lễ nguyện / Salah:

Dâng lễ nguyện hay Hành lễ / Salah là một nghĩa vụ bắt buộc của người Muslim, nghi thức của trụ cột thứ hai này được tín đồ cung kính thực hiện năm lần trong ngày / đêm với giờ giấc ấn định và mỗi lần cử hành chỉ chiếm khoảng vài phút. Salah là mối liên lạc, là sự câu thông trực tiếp giữa tín đồ với Allah để tỏ lòng biết ơn Ngài mà không qua một hình thức trung gian nào cả.


3. Thuế thiện nguyện / Zakat.

Thuế thiện nguyện / Zakat là là khuôn phép định ra quy tắc về sự quan hệ và phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành phần trong xã hội của người Muslim. Điều lệ của trụ cột thứ ba này quy định một phần đóng góp bắt buộc hàng năm là 2,5% trên tài sản và phần lợi tức còn lại sau khi chi tiêu của một người Muslim trưởng thành - nam cũng như nữ - biết suy nghĩ chính chắn và có nguồn lợi tức đủ để cung ứng về mặt tài chánh. Phần đóng góp này phải được hoàn tất trước tháng Muharram (tức tháng 01 niên lịch Islam). Chú tâm kính cẩn thực hiện Zakat còn là hành động chứng tỏ sự tuân phục và tỏ lòng tạ ơn Allah về sự sung túc mà Ngài đã ban cho.


4. Siyam / Nhịn chay tháng Ramadan.

Nhịn chay / Siyam tháng Ramadan là do Allah qui định, được Thiên Sứ Muhammad (saw) tuyên khởi vào năm thứ nhì của niên lịch Islam tại thành phố Médina (Arabie Saudi).

Ramadan là tháng linh diệu mà Allah cho Qur’an - Thông Điệp của sự Bình An giáng thế, dạy loài người ý thức về sự kính sợ Allah, hướng dẫn cho nhân loại phân định đâu là con đường công minh, chính trực. Việc nhịn chay trong tháng Ramadan của người Muslim mang một ý nghĩa tuyệt đối, mãnh liệt và kiên quyết. Nó không đơn thuần chỉ là kiêng nhịn trong vấn đề ăn uống từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn mà nó còn đòi hỏi ở người tín đồ phải biết chủ tâm chế ngự bản thân, đề cao đức nhẫn nhịn, với một tấm lòng vị tha nhân ái.


5. Đi hành hương / Hajj.

Là một nghi lễ cao quý trong Islam, Hajj thể hiện sự qui phục và lòng tôn kính của những người có niềm tin tuyệt đối vào Allah. Cột trụ thứ năm này được xem là bắt buộc đối với những tín đồ có đủ điều kiện phải thực hiện một lần trong đời. Thời điểm của Hajj là tháng Dhul Hijjah, tức tháng 12 niên lịch Islam và được kết thú bằng đại lễ Eid Al-Adha.Abdul Alim  &  Atika bint Sulayman

Nguồn: haidang.fr