Thiên Kinh Qur'an giải đáp thắc mắc bạn! (1)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2262 | Cật nhập lần cuối: 11/14/2018 11:13:21 AM | RSS

Thiên Kinh Qur'an giải đáp thắc mắc bạn! (1)Những ngày tháng vừa qua, có rất nhiều độc giả (nhất là những bạn đọc không phải là Muslim) đã gửi Email muốn nhờ giải thích thêm về sự huyền bí của Allah, một Đại Danh mà những người đi theo tôn giáo Islam phải kính sợ và chỉ thờ phụng riêng Ngài (không có đối tác như những tôn giáo khác…)?

Dù các bạn ấy cũng đã theo dõi và tự tìm hiểu nhưng chưa thông suốt và cũng chưa được dịp đọc qua những Lời Phán của Ngài trong Thiên Kinh Qur’an. Để tạm giúp đỡ những thắc mắc mà các bạn nêu lên trong Email, chúng tôi xin trích dẫn những đoạn Thiên Kinh Qur’an theo dạng câu hỏi trả lời để các bạn suy ngẫm trong những giờ phút thanh thản…

1- Ai là Đấng Tạo Hóa?

Allah phán:

{Allah, chính Ngài là Đấng làm trái đất thành một nơi cư ngụ cho các ngươi và bầu trời thành cái lọng (mái) che và ban cho các ngươi hình thể và tô điểm hình thể của các ngươi xinh đẹp và cung dưỡng các ngươi với thực phẩm tốt và sạch. Allah, Thượng Đế của các ngươi là thế. Bởi thế, phúc thay Allah! Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài.} Al-Ghofir: 64.

Allah phán ở chương khác:

{Ngài đã tạo hóa các ngươi từ một người duy nhất (Adam), rồi từ y Ngài tạo ra người vợ của y (Hawwa). Rồi Ngài ban tám con gia súc (cặp cừu, cặp dê, cặp bò, và cặp lạc đà, đực cái) xuống cho các ngươi. Ngài tạo các ngươi trong dạ con của các bà mẹ của các ngươi theo từng giai đoạn, cái này sau cái kia, trong ba lớp màn tối. Allah, Thượng Đế của các ngươi là thế. Ngài nắm quyền thống trị. Không có Thượng Đế nào khác, duy nhất chỉ có Ngài. Thế tại sao các ngươi quay lưng với Ngài ?} Al-Zumar: 6.

Allah phán ở chương khác:

{Quả thật, Thượng Đế của các ngươi là Allah, Đấng đã tạo các tầng trời và trái đất trong sáu ngày, rồi lên ngôi trên chiếc Ngai vương. Ngài lấy ban đêm phủ ban ngày, đêm và ngày đuổi theo bắt nhau một cách nhanh chóng; và mặt trời và mặt trăng và các tinh tú đều phục theo mệnh lệnh của Ngài. Tuyệt diệu thay, Ngài tạo hóa và chỉ huy tất cả! Thật phúc thay Allah, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài!} Al-A'rof: 54.

Allah phán ở chương khác:

{Đó là Allah, Thượng Đế thật sự của các ngươi. Do đó, phải chăng những gì phía sau sự thật đều là sự lầm lạc? Vậy các ngươi định hướng thế nào ?} Yunus: 32.

2- Allah là ai?

Allah phán:

{Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một Thượng Đế nào khác (đáng được tôn thờ); Đấng biết hết điều vô hình và điều hữu hình. Ngài là Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung.} Al-Hashr: 22.

Allah phán ở chương khác:

{Đấng mà ngoài Ngài không có một Thượng Đế nào khác, Ngài là Đức Vua, Đấng linh thiêng, Đấng ban sự bằng an, Đấng ban đức tin, Đấng bảo vệ sự an bình, Đấng toàn năng, Đấng không cưỡng lại được, Đấng tự hào. Quang vinh và trong sạch thay Allah! Ngài vượt hẳn những điều hay kẻ hợp tác mà chúng (những kẻ thờ đa thần) đã quy cho Ngài.} Al-Hashr: 23.

Allah phán ở chương khác:

{Ngài là Đấng tạo hóa, Đấng khởi sự, Đấng ban hình thể. Ngài mang những tên gọi tốt đẹp nhất. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều tán dương Ngài bởi vì Ngài là Đấng toàn năng, Đấng chí minh.} Al-Hashr: 24.

Allah phán ở chương khác:

{Quả thật, chính TA là Allah. Không có Thượng Đế nào khác mà duy nhất chỉ có TA. Do đó hãy thờ phượng TA và hãy dâng lễ Salah để tưởng nhớ đến TA.} Toha: 14.

Allah phán ở chương khác:

{Allah, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Ngài là Đấng hằng sống, Đấng tự hữu và nuôi dưỡng vạn vật. Ngài không buồn ngủ và không ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là những tạo vật của Ngài. Ai là người có thể can thiệp được với Ngài nếu không có sự cho phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra trước họ và điều xảy ra sau họ. Họ không thể bao quát được sự hiểu biết của Ngài về bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho họ biết. Ngai vương của Ngài bao trùm cả các tầng trời và trái đất; và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi mệt bởi vì Ngài là Đấng tối cao, Đấng chí đại.} Al-Baqoroh: 255, Ayat này còn gọi là Ayat kursi.

Allah phán ở chương khác:

{Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban đêm; và Ngài chế ngự mặt trời và mặt trăng (theo định luật của Ngài); mỗi cái di chuyển (theo quỹ đạo của nó) đến một thời hạn ấn định. Allah, Thượng Đế của các ngươi là thế. Ngài nắm quyền thống trị vạn vật. Ngược lại, những kẻ mà các ngươi cầu nguyện không phải là Ngài không kiểm soát được một lớp vỏ hạt chà là.} (35:13)

Allah phán ở chương khác:

{Allah đã xác nhận và các vị Thiên Thần và những người hiểu biết đều chứng nhận rằng quả thật không có Thượng Đế nào khác mà duy nhất chỉ có Ngài, Đấng duy trì nền công lý. Không có Thượng Đế nào khác duy nhất chỉ có Ngài, Đấng toàn năng, Đấng rất mực sáng suốt.} Ali I'mron: 18.

Allah phán ở chương khác:

{Quả thật, Allah là Thượng Đế của tôi và Thượng Đế của các người. Bởi thế, hãy tôn thờ Ngài. Đây là chính đạo.} (3:51)

3- Bạn nghĩ rằng Allah đã tạo hóa bạn chỉ để vui chơi vô ích mà không có bất cứ mục đích nào sao?

Allah phán:

{Phải chăng các ngươi đã nghĩ rằng TA đã tạo hóa các ngươi chỉ để vui chơi vô ích thôi sao và các ngươi sẽ không trở lại gặp TA ư?} Al-Mụmineen: 115.

Allah phán ở chương khác:

{Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài người ngoại trừ để tôn thờ TA} Al-Zariyat: 56.

4- Allah ra lệnh bảo chúng ta (loài người) làm gì?

Allah phán:

{Quả thật, Allah ra lệnh cho các ngươi phải giao hoàn tín vật về lại cho chủ nhân của nó và khi các ngươi xét xử trong thiên hạ hãy xét xử công minh và liêm chính. Quả thật, phúc thay điều mà Allah dạy bảo các ngươi. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Nghe và Hằng Thấy.} Al-Nisa: 58.

Allah phán ở chương khác:

{(Này Muhammad), hãy bảo họ: "Nào hãy đến đây để ta đọc cho các người điều lệnh mà Thượng Đế của các người đã cấm các người: chớ bao giờ tổ hợp bất cứ cái gì với Ngài và hãy ăn ở tử tế với cha mẹ của các người; và chớ vì sợ nghèo khó mà giết con cái của các người. Chính TA (Allah) cung dưỡng các ngươi và cả chúng nữa. Và chớ đến gần những điều thô bỉ dù công khai hay thầm kín; và chớ giết sinh mạng (con người) mà Allah đã làm cho linh thiêng trừ phi vì lý do chính đáng (của công lý và luật pháp). Đó là điều Ngài chỉ thị cho các người để cho các người hiểu".} Al-An-a'm: 151.

5- Chúng ta tìm kiếm sự chỉ đạo và hướng dẫn từ đâu?

Allah phán:

{Nhân danh Allah, Đấng rất mực Độ Lượng, Đấng rất mực Khoan Dung * Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài * Đấng rất mực độ lượng, Đấng rất mực khoan dung * Đức vua của Ngày phán xử cuối cùng * Chỉ có Ngài bầy tôi thờ phụng và chỉ với Ngài bầy tôi cầu xin sự cứu giúp * xin Ngài hướng dẫn và chỉ đạo bầy tôi theo con đường ngay chính.} Al-Fatihah: 1 – 6.

(còn tiếp)

Abu Zaytune Usman bin Ibrohim
Mohamed Djandal & Abu Hisaan Ibnu Ysa (Kiểm thảo lại)

Nguồn: islamhouse.com