Thiên Kinh Qur'an

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2102 | Cật nhập lần cuối: 11/9/2018 11:55:54 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Thiên kinh Qur‘an được chia làm 30 phần (Just), 114 chương (Surat), 6235 câu (Ayat).Thiên kinh Qur‘an được chia làm 30 phần (Just), 114 chương (Surat), 6235 câu (Ayat).

Thứ tự mỗi câu trong các chương do chính Thiên Sứ Muhammad (saw - xin bình an đến với Người) ấn định theo hướng dẫn của Thiên Thần Jibril khi đến đọc ôn lại với Thiên Sứ,hai lần trước khi Người mệnh chung.

Lời Qur‘an đầu tiên được Khải Thị ở hang núi Hirah gần thành phố Makkah là câu:

Hãy đọc ! nhân danh Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad), Đấng đã tạo…” (Chương 96, câu 1).

Một số học giả Muslim cho rằng câu cuối cùng được Khải Thị ở Arafat đó là:

Ngày nay TA đã hoàn chỉnh tôn giáo của các ngươi cho các ngươi và hoàn tấtÂn Huệ của TA cho các ngươi và đã chọn Islam làm tôn giáo cho các ngươi”. (Chương 05, câu 03).

Qu'an được Mặc Khải qua 2 thời kỳ:

1. Thời kỳ tại Makkah (610-622).

2. Thời kỳ tại Medinah (622-632).

Khi còn tại thế Thiên Sứ Muhammad (saw) đọc các câu kinh cho các Shahabah (những người Bạn Đạo) ghi lưu lại trên lá cây chà là, trên da thú ... và trong số họ có rất nhiều người thuộc nằm lòng kinh Qur‘an. Qur‘an không được soạn trong một lần để mang ra truyền khắp cho nhân lọai mà là một tập hợp những Thông Điệp đã được ban xuống theo từng thời kỳ, kéo dài suốt 23 năm: 13 năm tại kinh thành Makkah cho đến lúc Thiên Sứ Muhammad (saw) dời cư sangthành phố Medinah và 10 năm truyền đạo tại thành phố này cho đến khi Người mất. Chủ đề của các bức Thông Điệp được Mặc Khải trong thời gian ở Makkah và các vùng lân cận đều tập trung vào việc giải thích về tính Duy Nhất của THƯỢNG ĐẾ (Tawhid) cùng với lập luận đánh đổ đa thần giáo (Shirk), nhằm củng cố niềm tin, rèn luyện đạo đức để trở thành một người Muslim chân chính ; nói về sự Phục Sinh, Ngày Phán Xử Cuối Cùng và sự thưởng, phạt ở Đời Sau.

Thiên Sứ Muhammad (saw.) mất vào năm 632, một năm sau tức năm 633 (năm thứ 11 niên lịch Islam) sau trận chiến Yama‘ma đa số những người thuộc lòng Thiên Kinh Qur‘an đã hy sinh ngoài trận mạc. Các biến cố dồn dập lúc bấy giờ mang đến quá nhiều mất mát cho Islam và trở thành mối ưu tư vô cùng to lớn cho những người nối tiếp con đường của Thiên Sứ. Các vị Califah (Lãnh đạo) : Abu Bakr (632-634), Omar ibn Khatab (634-644) đã thu nhập, sắp xếp, và sau đó Qur‘an được hoàn chỉnh vào thời Califah Othman (644-656).

Qur‘an đề cập đến các vấn đề thuộc nhiều lảnh vực, vì thế đối với người Muslim, ngoài những nguyên tắc tôn giáo, Qur‘an còn là một tổng hợp mọi tri thức khoa học, luật pháp và đạo đức. Qur‘an không bỏ qua yếu tố tâm lý. Muốn thay đổi con người và xã hội mà họ đang sống, Qur‘an phải xét qua môi trường sinh hoạt, tâm tính, nhu cầu cùng thói quen của đối tượng mà nó tiếp xúc. Cho nên trong Qur’ancó chương dài, chương ngắn, trường độ và nhịp điệu khi trầm, lúc bổng vàthể văn của Qur‘an được Mặc Khải tại Makkah thì khác với thể văn được Mặc Khải ở Medinah.

Muốn thấu hiểu Qur‘an, người đọc phải nắm vững thực chất của Kinh Sách này, hiểu rõ ý chính, mục tiêu và mục đích của Nó. Người đọc cũng nên làm quen với thể văn, từ ngữ và phương cách mà Nó dùng để giải thích sự việc. Ta cũng nên lưu ý đến hoàn cảnh lịch sử và nguyên cớ vì sao các lời kinh đã được Khải Truyền.

Nguyên thủy Kinh Quran được Khải Thị cho Thiên Sứ Muhammad (saw) bằng tiếng Arab. Thế nên chỉ có Kinh Quran bằng tiếng Arab mới có thể diễn tả không sai sót những Lời của THƯỢNG ĐẾ.

Ông Abu Hurayrah (ra) một vị Sahib (Người bạn đạo) của Thiên Sứ Muhammad (saw) có kể lại lời của Thiên Sứ dạy như sau :

Mỗi Sứ Giả của Allah đều được Ngài ban cho phép mầu (I‘jâz) nhờ đó dân chúng tin theo, còn tôi thì được Allah ban cho Thiên Khải (Wahy); Tôi hy vọng tín đồ của tôi sẽ đông hơn các tín đồ của những Sứ Giả (Anbiyâ‘) khác vào Ngày Phục Sinh. (Bukhari: tập 6 số 504).

ABDUL ALIM

Nguồn: www.haidang.fr

------------------------

Tài liệu tham khảo:

·Qur‘an Ý nghĩa nội dung của Hassan Abdul Karim Từ Công Thu.

·Ulu’m Al Qur‘an của Ahmad von Denfer.