Sinh hoạt

 • Nhận thức giáo lý Học Phật Tu Nhân của Phật giáo Hòa Hảo

  Nhận thức giáo lý Học Phật Tu Nhân của Phật giáo Hòa Hảo

  6/6/2016 4:24:47 PM

  “Muốn làm tròn Nhân Đạo, phải giữ vẹn tứ ân. Nhưng trước hết hãy tránh Tam nghiệp và chừa Thập ác, cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ.” (“Luận về tam nghệp”)

  ...xem chi tiết

 • Phổ truyền Giáo lý một đạo sự đặc biệt quan trọng

  Phổ truyền Giáo lý một đạo sự đặc biệt quan trọng

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Khắc ghi lời căn dặn đó, người tín đồ PGHH ngoài việc học, hành theo giáo lý của Đức Thầy, bất cứ thời điểm nào, bất cứ ở đâu cũng tạo mọi điều kiện để phổ truyền giáo lý kể cả những trường hợp khó khăn nhất...

  ...xem chi tiết

 • Đồng tâm hiệp lực

  Đồng tâm hiệp lực

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Cùng sống chung trong một gia đình, một tổ chức hay một cộng đồng dân tộc … muốn được ổn định và phát triển thì con người phải xem nhau như anh em ruột thịt, thật sự thấu hiểu rồi thông cảm và chia sẻ cho nhau những khó khăn, thuận lợi trên tinh thần lợi ích chung.

  ...xem chi tiết

 • Giá trị di sản văn hóa và những đóng góp của Phật Giáo Hòa Hảo đối với xã hội Việt Nam

  Giá trị di sản văn hóa và những đóng góp của Phật Giáo Hòa Hảo đối với xã hội Việt Nam

  2/3/2016 8:53:28 AM
  PGHH chủ trương không chấp nhận mê tín dị đoan, không coi bói, không dâng cúng chè xôi thực phẩm cho Phật, không đốt vàng mã, giấy tiền. Tín đồ cúng Phật không có gì khác ngoài nước lạnh tượng trưng cho sự trong sạch...

  ...xem chi tiết

 • Giữ lời hứa

  Giữ lời hứa

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Cuộc sống cứ mãi trôi, dòng đời cứ tiếp diễn bao nhiêu bộn bề của cuộc sống khiến cho ta quên đi những gì mình vừa suy nghĩ, vừa nói… Tai hại nhất là làm ta quên đi những lời hứa...

  ...xem chi tiết

 • “Hãy treo gương thiện mà soi lấy mình”

  “Hãy treo gương thiện mà soi lấy mình”

  2/3/2016 8:53:28 AM
  ... Ta có thể hiểu mở rộng thêm “thiện” chính là “tánh bổn thiện” trong Tam Tự Kinh. “Thiện” mà Đức Thầy khuyên “hãy treo” ở đây thiển nghĩ không đơn thuần là “thiện ác”. “Thiện”,cũng có thể đó là hình dung từ, là từ ngữ ca ngợi, tán thán trong chân lý “toàn thiện, toàn mỹ”...

  ...xem chi tiết

 • Người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo luôn vững niềm tin tiến bước

  Người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo luôn vững niềm tin tiến bước

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Nhìn lại tiến trình lịch sử của nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) đến nay đã ngót 74 năm. Trong chặng đường tồn tại và phát triển đó PGHH đã từng nếm trải muôn ngàn khó khăn chướng ngại.

  ...xem chi tiết

 • Chỉ hết đau khổ khi ta sống bình thường

  Chỉ hết đau khổ khi ta sống bình thường

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Sống trên đời ai cũng mưu cầu hạnh phúc và không thích khổ đau, nhưng đâu là hạnh phúc thật sự? Có nhiều tiền của, danh vị cao, học thức rộng, tình yêu… có phải là hạnh phúc đích thực chưa?...

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu ý nghĩa câu giảng của Đức Thầy “Cứ nhứt tâm tín, nguyện, phụng hành”

  Tìm hiểu ý nghĩa câu giảng của Đức Thầy “Cứ nhứt tâm tín, nguyện, phụng hành”

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Tương quan giữa Tín - Nguyện - Hành là tương quan tất yếu. “Bởi vì hễ không có Nguyện và Hành, thì chẳng được gọi là chân Tín. Hễ không có Hành và Tín, chẳng được gọi là chân Nguyện. Hễ không có Tín và Nguyện, chẳng được gọi là chân Hành...

  ...xem chi tiết

 • Thuyền giác

  Thuyền giác

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Hai chữ thuyền giác ghép chung lại với nhau thành một thuật ngữ chỉ cho trí huệ, là năng lực hiểu biết, nhận xét đánh giá chính xác một sự vật một hiện tượng từ hình tướng bên ngoài đến những sự trừu tượng của nội tâm...

  ...xem chi tiết

 • Suy nghĩ về luật nhân quả

  Suy nghĩ về luật nhân quả

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Hầu hết tín đồ đạo Phật ai cũng đều biết khái quát về luật nhân quả như “Gieo gió gặt bão”, “Làm hiền gặp lành”… Quy luật tự nhiên nầy luôn vận động trong thế giới hiện tượng, có cả cuộc sống của chúng ta, mặc dù ta biết hay không...

  ...xem chi tiết

 • Tu cầu

  Tu cầu

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Trong Sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo có nhiều chỗ Đức Thầy đề cập đến hai chữ “tu cầu”. Vậy tu cầu có phải là chỉ cầu ơn trên ban cho, hay còn ý nghĩa khác. Có đúng theo lộ trình giác ngộ mà giáo lý đã vạch ra chăng?

  ...xem chi tiết

 • Vấn đề ăn chay theo Phật giáo Hòa Hảo

  Vấn đề ăn chay theo Phật giáo Hòa Hảo

  2/3/2016 8:53:28 AM
  PGHH, với cách ăn chay hoàn toàn không ăn thịt cá, phù hợp với giáo lý từ bi của Đức Phật và không chấp nhận góc độ cực đoan...

  ...xem chi tiết

 • Con gái Đức Phật

  Con gái Đức Phật

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Đạo Phật với giáo lý giác ngộ và bình đẳng, đã tạo ra các bậc thánh tăng - thập đại đệ tử, và chư vị thánh ni, các cận sự nữ đặc biệt khả kính - họ là “con gái Đức Phật”...

  ...xem chi tiết

 • “Tâm trần tục còn phân nhân ngã”

  “Tâm trần tục còn phân nhân ngã”

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Dẫu biết “hữu thân hữu khổ” nhưng có được thân người là điều quan trọng, bởi có thân mới có tri, có hành và có tri hành (sinh hoạt), mới có Quốc gia xã hội. Cho nên quan niệm người xưa cho là “nhân thân nan đắc”.

  ...xem chi tiết

 • Nghi vấn và giải đáp nghi vấn, mấy vấn đề cần được quan tâm

  Nghi vấn và giải đáp nghi vấn, mấy vấn đề cần được quan tâm

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ, trong dòng chảy không ngừng của thời gian, nghi vấn và giải đáp nghi vấn được kế thừa và phát triển qua nhiều thế hệ tín đồ đã nỗ lực phấn đấu, vừa nghiên cứu, rèn luyện, học tập vừa đảm trách vai trò truyền bá giáo pháp học Phật tu Nhân.

  ...xem chi tiết

 • Giới Luật của Phật giáo Hòa Hảo

  Giới Luật của Phật giáo Hòa Hảo

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Một đất nước muốn thái bình thạnh trị căn bản là toàn dân phải chấp hành luật pháp nghiêm minh. Đạo Phật sở dĩ được quảng bá và truyền thừa lâu dài trên thế gian cũng chính nhờ giới luật...

  ...xem chi tiết

 • Buông bỏ và giải thoát

  Buông bỏ và giải thoát

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Đâu phải ai muốn buông là bỏ được đâu? Chính tham sân si, cố chấp, thất tình lục dục, nghiệp chướng nhiều đời, là những chiếc vòi bạch tuộc, cuốn hút, lôi kéo, cám dỗ làm cho ta say đắm tục trần không rời xa được...

  ...xem chi tiết

 • Bền lòng

  Bền lòng

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Trong cuộc sống, dù việc đời hay đạo, để đi đến thành công ta phải vượt qua khó khăn, trở ngại. Do đó bền lòng để hành động là điều không thể thiếu. Tuy nhiên để việc bền lòng được kết quả tốt, trước hết ta cần phải dùng trí tuệ xác định mục tiêu - mang tính khả thi...

  ...xem chi tiết

 • Phật giáo Hòa Hảo

  Phật giáo Hòa Hảo

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Đạo Phật giáo Hòa Hảo được Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng tại miền Nam vào thập niên 30. Tháng 5/1999, Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chấp thuận cho PGHH được sinh hoạt bình đẳng như các tôn giáo khác, đạo Phật giáo Hòa Hảo có giáo lý, giới luật...

  ...xem chi tiết

 • Phước đức và Công đức

  Phước đức và Công đức

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Có một số người quan niệm rằng nỗ lực làm điều thiện ích thì có “phước đức” và có vô lượng “công đức”. Thật ra phước đức và công đức là hai phạm trù khác nhau. Nhưng khác nhau như thế nào?...

  ...xem chi tiết

 • Sáu nẻo luân hồi bên ngoài và ở trong ta

  Sáu nẻo luân hồi bên ngoài và ở trong ta

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Chúng sanh nói đủ thì có đến sáu loài: Thiên, Nhơn, A Tu la, Súc sanh, Ngạ quỷ và Địa ngục. Đức Thầy nói “Dù Tiên, Phàm, Ma, Quỷ, Súc Sanh” trên văn tự thì chỉ có 4 loài mà thôi, bởi Tiên (Thiên), Phàm (Nhơn), Ma Quỷ (Ngạ quỷ,) Súc Sanh (Súc sanh) chứ làm sao mà có tới 5 loài?...

  ...xem chi tiết

 • Đức Giáo Chủ và Sứ mạng thiêng liêng

  Đức Giáo Chủ và Sứ mạng thiêng liêng

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Tất cả các vị giáo chủ xưa nay đều cho thấy vị trí của họ trong mối tương quan với Thượng Đế cũng như sứ mạng thiêng liêng của họ ở thế gian nầy. Tất nhiên vị trí và sứ mạng thiêng liêng đó chúng ta chỉ có thể biết được khi nào chính vị giáo chủ ấy mặc khải cho ta...

  ...xem chi tiết

 • Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mừng Đại lễ 18/5 năm Quý Tỵ

  Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mừng Đại lễ 18/5 năm Quý Tỵ

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Đại lễ 18/5 Kỷ niệm 74 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH tại An Hòa Tự, Tổ Đình Đức Giáo Chủ và 369 điểm tổ chức Lễ của 18 tỉnh, thành phố đã được triển khai và thực hiện theo đúng tinh thần...

  ...xem chi tiết

 • Pháp môn niệm Phật sự hành trì theo giáo lý PGHH

  Pháp môn niệm Phật sự hành trì theo giáo lý PGHH

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Theo lời Phật huyền ký trong kinh Đại Tập “Mạt pháp ức ức nhơn tu hành, hãn nhứt đắc đạo, chỉ y niệm Phật pháp môn, đắc liễu sinh tử ” (Thời mạt pháp nhiều người tu hành, nhưng ít có người đắc đạo, chỉ y theo pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi).

  ...xem chi tiết

 • Hành “CHÁNH TƯ DUY” theo giáo lý Phật giáo Hoà Hảo

  Hành “CHÁNH TƯ DUY” theo giáo lý Phật giáo Hoà Hảo

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Con đường giải thoát khổ đau để được an vui vĩnh cửu trong giáo lý PGHH được quy tập nơi Bát Chánh đạo. Trong đó sau Chánh kiến là Chánh tư duy...

  ...xem chi tiết

 • Người hiền

  Người hiền

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Khai sáng Phật giáo Hoà Hảo, Đức Huỳnh Giáo Chủ dùng ngôn từ của người Việt, quy nguyên Phật pháp, kết hợp tư tưởng “Khổng - Lão” đã tạo nên giáo lý “học Phật - tu Nhân” dạy tín đồ nếu “Muốn về cõi Phật” thì phải “Lập thân cõi trần”, được đa số tín chúng ngưỡng mộ và trì hành nghiêm cẩn.

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu và thực hành giáo lý

  Tìm hiểu và thực hành giáo lý

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Đạo Phật nói chung và đạo Phật giáo Hòa Hảo nói riêng đều là nền đạo thực hành. Muốn thực hành đúng thì trước hết phải hiểu biết giáo lý, những giáo huấn của Đức Phật, Đức Thầy một cách đúng đắn, rành mạch.

  ...xem chi tiết

 • Hành Chánh nghiệp theo giáo lý PGHH

  Hành Chánh nghiệp theo giáo lý PGHH

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Trong bài “NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT CỦA KẺ TU HIỀN” Đức Huỳnh Giáo Chủ đã xác định: “… Toàn thể trong Đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ, học Phật tu Nhân vậy”. Nếu chỉ nhìn qua bề ngoài hạnh đạo tu Nhân của người tín đồ PGHH rồi kết luận rằng đạo nầy không có con đường giải thoát e quá vội vàng...

  ...xem chi tiết

 • Tình thương và lòng từ bi

  Tình thương và lòng từ bi

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Sống ở trên đời, muôn loài đều cần có tình thương.Tình thương làm cho con người gần gũi thân quen, thông cảm nhau hơn. Tình thương sẽ là tiếng đàn muôn điệu cao vút tuyệt vời khi phát triển thành lòng từ bi.

  ...xem chi tiết