Video

 • Diễn ngâm Thi văn Giáo lý - Phật Giáo Hòa Hảo

  Diễn ngâm Thi văn Giáo lý - Phật Giáo Hòa Hảo

  2/25/2016 6:27:39 AM
 • PV Lm. Đào Nguyên Vũ - Thừa sai lòng Thương Xót

  PV Lm. Đào Nguyên Vũ - Thừa sai lòng Thương Xót

  2/23/2016 9:21:07 PM
 • Giáng Sinh 2014 tại Thánh Thất Bàu Sen

  Giáng Sinh 2014 tại Thánh Thất Bàu Sen

  2/24/2016 8:09:29 AM
 • Giáng Sinh 2011 tại Thánh Thất Bàu Sen

  Giáng Sinh 2011 tại Thánh Thất Bàu Sen

  2/24/2016 7:00:05 AM
 • ĐGH Phanxicô cầu nguyện tại Guadalupe

  ĐGH Phanxicô cầu nguyện tại Guadalupe

  2/17/2016 4:42:23 PM
 • Thứ Tư Lễ Tro và Nghi thức sai đi (10.2.2016)

  Thứ Tư Lễ Tro và Nghi thức sai đi (10.2.2016)

  2/14/2016 8:21:52 AM
 • Lời chúc Xuân 2016 của ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  Lời chúc Xuân 2016 của ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  2/10/2016 12:03:18 AM
 • Hội ngộ Liên tôn 2014: Trao nhau niềm vui hướng thượng

  Hội ngộ Liên tôn 2014: Trao nhau niềm vui hướng thượng

  2/7/2016 3:26:20 PM
 • Hội ngộ Liên tôn 2013: Hiệp tâm vun đắp an hòa

  Hội ngộ Liên tôn 2013: Hiệp tâm vun đắp an hòa

  2/7/2016 3:23:26 PM
 • Hội ngộ Liên tôn 2012: Cùng nhau vượt qua khổ đau

  Hội ngộ Liên tôn 2012: Cùng nhau vượt qua khổ đau

  2/17/2016 7:30:16 PM
Trang: 7 / 7 
1   2   3   4   5   6   7