Video

 • Trao đổi về sinh hoạt liên tôn - WGPSG

  Trao đổi về sinh hoạt liên tôn - WGPSG

  2/29/2016 11:57:49 PM
 • Hiệp tâm cầu nguyện - Hội ngộ Liên tôn 2013

  Hiệp tâm cầu nguyện - Hội ngộ Liên tôn 2013

  2/29/2016 11:42:31 PM
 • Lược sử Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương- Đạo Cao Đài

  Lược sử Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương- Đạo Cao Đài

  2/29/2016 11:25:45 PM
 • Tuổi Trẻ và Đời Sống Tâm Linh - Thích Đồng Thành

  Tuổi Trẻ và Đời Sống Tâm Linh - Thích Đồng Thành

  2/29/2016 6:35:55 AM
 • Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 53 - Chùa Hoằng Pháp

  Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 53 - Chùa Hoằng Pháp

  2/28/2016 2:10:20 PM
 • Tĩnh nguyện Mùa Chay 2016 tại Trung tâm Mục vụ

  Tĩnh nguyện Mùa Chay 2016 tại Trung tâm Mục vụ

  2/27/2016 8:19:01 PM
 • Thời sự Công giáo thế giới (18-24/02/2016)

  Thời sự Công giáo thế giới (18-24/02/2016)

  2/27/2016 9:36:23 AM
 • Phúc Âm Chúa nhật III Mùa Chay bằng hình ảnh

  Phúc Âm Chúa nhật III Mùa Chay bằng hình ảnh

  2/27/2016 6:58:23 AM
 • Thượng Đế có màu gì? Chị Ngọc Anh (Ban MVĐTLT)

  Thượng Đế có màu gì? Chị Ngọc Anh (Ban MVĐTLT)

  2/24/2016 8:17:18 AM
 • Chữ ``Thiên`` trong đạo Cao Đài - Giáo sỹ Huệ Ý

  Chữ "Thiên" trong đạo Cao Đài - Giáo sỹ Huệ Ý

  2/25/2016 6:23:09 AM
 • Hội ngộ Liên tôn 2015: Bồi đắp Văn hóa Gặp gỡ

  Hội ngộ Liên tôn 2015: Bồi đắp Văn hóa Gặp gỡ

  2/10/2016 12:00:29 AM
 • Trang sử mới trong quan hệ Công Giáo - Chính Thống giáo

  Trang sử mới trong quan hệ Công Giáo - Chính Thống giáo

  2/19/2016 11:41:26 PM
 • Khai mạc Hội ngộ Liên tôn 2014 - Trao nhau Niềm vui hướng Thượng

  Khai mạc Hội ngộ Liên tôn 2014 - Trao nhau Niềm vui hướng Thượng

  2/25/2016 12:00:24 PM
 • Niềm vui hướng Thượng - Bài ca chủ đề HNLT 2014

  Niềm vui hướng Thượng - Bài ca chủ đề HNLT 2014

  2/25/2016 11:57:13 AM
 • Trao nhau niềm vui - Hợp ca Cao Đài

  Trao nhau niềm vui - Hợp ca Cao Đài

  2/25/2016 11:17:34 AM
 • Múa Magnificat (Nhạc Hoa) - Giáo xứ Phanxicô Xaviê

  Múa Magnificat (Nhạc Hoa) - Giáo xứ Phanxicô Xaviê

  2/25/2016 11:14:40 AM
 • Niềm vui gặp gỡ tín đồ Tôn giáo Á Châu - Nữ tu Ái Thiên

  Niềm vui gặp gỡ tín đồ Tôn giáo Á Châu - Nữ tu Ái Thiên

  2/25/2016 11:05:43 AM
 • Diễn ngâm Thi văn Giáo lý - Phật Giáo Hòa Hảo

  Diễn ngâm Thi văn Giáo lý - Phật Giáo Hòa Hảo

  2/25/2016 6:27:39 AM
 • PV Lm. Đào Nguyên Vũ - Thừa sai lòng Thương Xót

  PV Lm. Đào Nguyên Vũ - Thừa sai lòng Thương Xót

  2/23/2016 9:21:07 PM
 • Giáng Sinh 2014 tại Thánh Thất Bàu Sen

  Giáng Sinh 2014 tại Thánh Thất Bàu Sen

  2/24/2016 8:09:29 AM
 • Giáng Sinh 2011 tại Thánh Thất Bàu Sen

  Giáng Sinh 2011 tại Thánh Thất Bàu Sen

  2/24/2016 7:00:05 AM
 • ĐGH Phanxicô cầu nguyện tại Guadalupe

  ĐGH Phanxicô cầu nguyện tại Guadalupe

  2/17/2016 4:42:23 PM
 • Thứ Tư Lễ Tro và Nghi thức sai đi (10.2.2016)

  Thứ Tư Lễ Tro và Nghi thức sai đi (10.2.2016)

  2/14/2016 8:21:52 AM
 • Lời chúc Xuân 2016 của ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  Lời chúc Xuân 2016 của ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  2/10/2016 12:03:18 AM
 • Hội ngộ Liên tôn 2014: Trao nhau niềm vui hướng thượng

  Hội ngộ Liên tôn 2014: Trao nhau niềm vui hướng thượng

  2/7/2016 3:26:20 PM
 • Hội ngộ Liên tôn 2013: Hiệp tâm vun đắp an hòa

  Hội ngộ Liên tôn 2013: Hiệp tâm vun đắp an hòa

  2/7/2016 3:23:26 PM
 • Hội ngộ Liên tôn 2012: Cùng nhau vượt qua khổ đau

  Hội ngộ Liên tôn 2012: Cùng nhau vượt qua khổ đau

  2/17/2016 7:30:16 PM
Trang: 7 / 7 
1   2   3   4   5   6   7