Video

 • Tin Mừng CN XXV TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXV TN A bằng hình ảnh

  9/21/2017 8:43:15 AM
 • Tin Mừng CN XXIV TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXIV TN A bằng hình ảnh

  9/15/2017 8:45:03 AM
 • Colombia: ĐGH dâng lễ kính thánh Peter Claver (9.9.2017)

  Colombia: ĐGH dâng lễ kính thánh Peter Claver (9.9.2017)

  9/10/2017 10:42:33 PM
 • Diễn từ của ĐGH Phanxicô với các giám mục Colombia

  Diễn từ của ĐGH Phanxicô với các giám mục Colombia

  9/10/2017 10:35:18 PM
 • Tin Mừng CN XXIII TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXIII TN A bằng hình ảnh

  9/7/2017 8:43:42 AM
 • Ý cầu nguyện tháng 9/2017: Cầu cho các giáo xứ

  Ý cầu nguyện tháng 9/2017: Cầu cho các giáo xứ

  9/2/2017 12:40:56 PM
 • Tin Mừng CN XXII TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XXII TN A bằng hình ảnh

  8/31/2017 2:55:40 PM
 • Loạt phim hoạt hình sinh động và vui nhộn về đức tin Công giáo

  Loạt phim hoạt hình sinh động và vui nhộn về đức tin Công giáo

  8/31/2017 8:32:42 AM
 • Những bức ảnh đẹp nhất của ĐGH Gioan Phaolo II

  Những bức ảnh đẹp nhất của ĐGH Gioan Phaolo II

  8/30/2017 9:46:28 AM
 • Ảnh hưởng của ĐGH Gioan Phaolo II đối với người dân trên khắp thế giới

  Ảnh hưởng của ĐGH Gioan Phaolo II đối với người dân trên khắp thế giới

  8/30/2017 9:41:19 AM
 • Tổng hợp 7 thay đổi lớn đến từ Đức Giáo hoàng Phanxico

  Tổng hợp 7 thay đổi lớn đến từ Đức Giáo hoàng Phanxico

  8/29/2017 8:57:12 AM
 • Bộ phim dạy bạn cách tha thứ

  Bộ phim dạy bạn cách tha thứ

  8/29/2017 8:53:35 AM
 • Tin Mừng CN XX TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XX TN A bằng hình ảnh

  8/17/2017 8:42:11 AM
 • Lễ tạ ơn 24 năm giám mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

  Lễ tạ ơn 24 năm giám mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

  8/13/2017 7:05:08 PM
 • Tin Mừng CN XIX TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XIX TN A bằng hình ảnh

  8/9/2017 8:45:52 AM
 • Tin Mừng CN Lễ Chúa Hiển Dung A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN Lễ Chúa Hiển Dung A bằng hình ảnh

  8/2/2017 8:37:04 AM
 • TTMV: Diễn nguyện - Thánh lễ Mừng kính Thánh Anrê Phú Yên

  TTMV: Diễn nguyện - Thánh lễ Mừng kính Thánh Anrê Phú Yên

  7/23/2017 7:02:46 PM
 • Đại lễ khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang

  Đại lễ khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang

  7/22/2017 10:55:25 AM
 • Tin Mừng CN XVI TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XVI TN A bằng hình ảnh

  7/20/2017 11:42:23 AM
 • Tin Mừng CN XV TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XV TN A bằng hình ảnh

  7/14/2017 7:16:44 AM
 • Tin Mừng CN XIV TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XIV TN A bằng hình ảnh

  7/6/2017 2:04:49 PM
 • Ý cầu nguyện tháng 7/2017: Cầu cho những ai đang xa cách đức tin

  Ý cầu nguyện tháng 7/2017: Cầu cho những ai đang xa cách đức tin

  7/5/2017 9:33:11 AM
 • Tin Mừng CN XIII TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XIII TN A bằng hình ảnh

  6/29/2017 8:21:28 AM
 • Tin Mừng CN XII TN A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN XII TN A bằng hình ảnh

  6/22/2017 8:06:24 AM
 • Tin Mừng CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa A bằng hình ảnh

  6/14/2017 8:53:52 AM
 • Tin Mừng CN Lễ Chúa Ba Ngôi A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN Lễ Chúa Ba Ngôi A bằng hình ảnh

  6/8/2017 1:29:46 PM
 • Tin Mừng CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A bằng hình ảnh

  6/1/2017 8:31:46 AM
 • Tin Mừng CN Chúa Thăng Thiên A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN Chúa Thăng Thiên A bằng hình ảnh

  5/25/2017 9:27:24 AM
 • Tin Mừng CN VI PS A bằng hình ảnh

  Tin Mừng CN VI PS A bằng hình ảnh

  5/17/2017 9:56:06 AM
 • ĐGH Phanxicô và hàng trăm ngàn người cầu nguyện trước Đức Mẹ Fatima (12.05.2017)

  ĐGH Phanxicô và hàng trăm ngàn người cầu nguyện trước Đức Mẹ Fatima (12.05.2017)

  5/13/2017 7:58:57 AM
Trang: 7 / 12 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11