Chào đón ĐGH Phanxicô đến tông du Mông Cổ (01.09.2023)