Đại đức Bác sĩ Thích Trí Minh nói về dịch bệnh do virus corona