ĐGH Phanxicô và hàng trăm ngàn người cầu nguyện trước Đức Mẹ Fatima (12.05.2017)