Đức Giáo hoàng gặp gỡ Hội đồng tối cao của Phật giáo Myanmar (29.11.2017)