Hà Nội: Kỷ niệm 500 năm Tin lành cải Chánh (8.12.2017)