Hãy xây những cây cầu, đừng xây những bức tường - Đức TGM Nguyễn Năng