Không khí tiếp đón ĐGH tại Điện Quốc gia Mông Cổ (02.09.2023)