Vương quốc Bhutan - Nơi bình yên trong đại dịch Covid-19