Ý cầu nguyện tháng 10/2017: Cầu nguyện cho giới lao động