Ý cầu nguyện tháng 11/2023: Cầu cho Đức Giáo hoàng