Bài Thuyết Đạo Vía Đức Chí Tôn của Ngài Đầu Sư THƯỢNG TÁM THANH

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1182 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Kính chuyển đến quý đồng đạo Bài Thuyết Đạo của Đại huynh Đầu Sư THƯỢNG TÁM THANH, CHƯỞNG QUẢN HỘI THÁNH, tại Đền Thánh, ngày mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Thìn (Dl.31-01-2012).