Học lời Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng về yên lặng (1)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2684 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

 RẰM THÁNG GIÊNG, LỄ THIÊN QUAN TỨ PHƯỚC:


Học lời Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng về yên lặng