Học lời Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng về yên lặng (1)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1150 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

 RẰM THÁNG GIÊNG, LỄ THIÊN QUAN TỨ PHƯỚC:


Học lời Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng về yên lặng