Vài nét về chữ Tín trong giáo lý Cao Đài

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3357 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

I. Chữ Tín (trong Ngũ Thường) tương ứng giới cấm thứ năm (trong Ngũ Giới)


1. Ngũ Giới Cấm trong đạo Cao Đài:

 

Giới là ngăn ngừa trước (prevention). Cấm là cấm cản, không cho làm (prohibition).

 

Ngũ Giới Cấm còn nói tắt là Ngũ Giới là năm điều ngăn cấm mà người tín đồ Cao Đài phải gìn giữ. Theo Tân Luật (ra đời năm 1926), sau khi nhập môn, người tín đồ Cao Đài phải trau giồi tánh hạnh, giữ năm giới là:

 

Nhứt bất sát sanh (Một không sát sanh).

Nhì bất du đạo (Hai không trộm cắp).

Tam bất tà dâm (Ba không tà dâm).

Tứ bất tửu nhục (Bốn không rượu thịt).

Ngũ bất vọng ngữ (Năm không nói quấy).


2. Ngũ Giới Cấm và Ngũ Thường:

 

Trong Nhị Kỳ Phổ Độ, Đức Phật Thích Ca đã áp dụng Ngũ Giới Cấm cho các tín đồ tu tại gia (cư sĩ). Theo đạo Phật, giới cấm thứ tư là bất vọng ngữ và giới cấm thứ năm là bất ẩm tửu, bất thực nhục.


Tân Luật Cao Đài đổi lại thứ tự hai giới chót: bất vọng ngữ trở thành giới thứ năm, và gộp bất ẩm tửu, bất thực nhục thành bất tửu nhục để làm giới thứ tư.

 

Khi được đổi thứ tự như thế, Ngũ Giới Cấm trong Tân Luật Cao Đài hoàn toàn tương ứng với thứ tự Ngũ Thường (Ngũ Đức) của đạo Nho là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

 

Thật vậy, Ngũ Thường (Năm Hằng) là năm đức tính mà đạo Nho dạy con người phải luôn giữ gìn bền vững (thường, hằng) cho chính mình, gồm có:

 

Nhân (benevolence) là lòng thương yêu, không hủy hoại sinh mạng người khác và sự sống của loài khác. Nhứt bất sát sanh là giới cấm giúp con người mở rộng lòng thương yêu, tức là giúp phát triển đức Nhân.

 

Nghĩa (righteousness) là ngay thẳng, lương thiện. Nhì bất du đạo ngăn cấm con người tham lam tài sản người khác, xa lánh của cải phi nghĩa. Vậy, giới thứ hai giúp con người giữ tròn đức Nghĩa.

 

Lễ (propriety) là sự đúng đắn, đúng mực, thích hợp, chính đáng, hợp lý, đúng phép tắc… trong thái độ, hành vi, việc làm, cách cư xử. Nam nữ không phải vợ chồng mà có quan hệ sắc dục (sex) là trái với đạo lý và luật pháp, tức là trái lễ. Tam bất tà dâm là giới cấm giúp con người giữ tròn đức Lễ.

 

Trí (wisdom) là sáng suốt, biết suy xét sâu xa để phân biệt phải trái, đúng sai. Chè chén, rượu thịt say sưa làm tâm trí u mê, rối loạn, khiến cho nói năng và cư xử sai trái. Tứ bất tửu nhục là giới cấm giúp con người giữ tròn đức Trí.

 

Tín (trustfulness) là tín thành, thành thật, chân thật (sincerity). Ngũ bất vọng ngữ cấm con người nói năng xằng bậy, láo khoét để cho lời nói được người khác tin tưởng. Vậy, giới thứ năm giúp con người giữ tròn đức Tín.

 

II. Chữ Tín tương ứng với các phạm trù khác trong nhóm Năm (Ngũ)


Ngoài Ngũ Giới (Phật, Cao Đài) và Ngũ Thường hay Ngũ Đức (Nho), thuộc nhóm Năm còn có: Ngũ Hành (năm hành), Ngũ Tinh (năm sao), Ngũ Phương (năm phương), Ngũ Khí (năm khí), Ngũ Sắc (năm màu), Ngũ Tạng (năm tạng). Bội số của năm là mười, nên cũng kể thêm Thập Can (mười can).


Trong một thánh giáo dạy tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, ngày 15/02 Quý Sửu (18/3/1973), Đức Thái Thượng Đạo Tổ đã đối chiếu các nhóm Năm này như sau:

 

1*

Chỗ hòa hợp công phu tác động,

Cấm sát sanh để rộng lòng Nhân,

Trên trời sao Tuế [1] rạng ngần,

Phương Đông ổn định khí thần hòa vui.

Người Can Đởm vững ngôi hành Mc,

Thân khỏi loài tà độc nhiễu nhương…

2*

Cấm trm cắp, không tổn thương,

Hành Kim vượng khí vẹn đường Nghĩa ân.

Trời Thái Bch [2] muôn phần tỏ rạng,

Đất phương y sung mãn điều hòa,

Người thì trường Phế tăng gia,

Kiện hành thông khí mặn mà dưỡng nuôi.

3*

Cấm tà dâm trau dồi đức Lễ,

Hỏa hậu điều tiết chế âm sanh,

Trên trời Hunh Hoc [3] trong thanh,

Phương Nam an định điềm lành việc may.

Người Tâm trường an bài sinh động,

Chủ hình hài huyết thống truyền ban,

Giữ cho thần định khí an,

Vóc hình khang kiện đảm đang trị vì.

4*

Cấm tửu nhc kiên trì đức Trí,

Thạnh mậu nhờ hành Thủy rưới chan,