Thầy Khai Đạo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3395 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, Rằm tháng 10 Quí Sửu (9.11.1973)

Tiếp điển :

THI

Dưỡng dục quần sanh đức hiếu sanh,
Khai Minh Đại Đạo, đạo tài thành;
Tam Kỳ tận độ an thiên hạ,
Thánh đức âu ca hưởng phước lành.


NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ Kim Viết CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG, Thầy các con, Thầy mừng các con.

Ngày Khai Minh Đại Đạo, Thầy đến ban ơn cho các con lớn nhỏ, dầu nơi đây không phải là tòa thánh, hội thánh, nhưng tâm chí thành và sứ mạng hòa hiệp của các con là Cao Đài, là Bạch Ngọc Kinh để Thầy ngự như buổi sơ khai. Thầy miễn lễ các con đồng an tọa nghe Thầy dạy đây:

Con thiết lễ Khai Minh Đại Đạo,
Thầy giáng lâm chỉ giáo chơn cơ;
Bấy lâu luống những đợi chờ,
Chờ con cất gánh đồ thơ qui về.
Cuộc biến chuyển lo bề tái tạo,
Tạo dinh hoàn thiện bảo nguyên nhân;
Lập đời minh đức tân dân, (1)
Ngoại vương nội thánh Thiên ân gội nhuần.


Hỡi các con ! ngày Khai Minh Đại Đạo, các con thiết lễ kỷ niệm để đánh dấu sự vui mừng ngày Thầy đến khai Đạo tại Việt Nam. Dầu rằng Thầy khai Đại Đạo để ổn định cuộc đời sau cơn biến chuyển, nhưng các con, dân tộc các con phải vui mừng vì được chọn làm sứ mạng tiền phong trong tam kỳ phổ độ.

Thầy phân như vậy để các con ý thức được sự cứu rỗi công bình của Tạo Hóa thiên nhiên, và các con hãy sáng suốt để giữ lấy sứ mạng trách nhiệm được ban trao như giữ cái phao, giữ con thuyền trên dòng sông mê biển khổ vậy. Con ôi !

Những thực trạng tưng bừng biến chuyển,
Để Thiên điều chọn tuyển nguyên căn;
Có trong Thượng Đế tánh hằng,
Ban trao quyền pháp hóa hoằng lý chơn.
Thức tỉnh đời trong cơn mộng ảo,
Giúp người đời cỗi tháo nghiệt oan;
Thương yêu trách nhiệm chu toàn,
Cho đời ổn định nhơn gian thái hòa.


Gần 50 năm khai Đạo, Thầy và chư phật tiên dụng phép mầu linh điển dạy dỗ dìu dắt các con để các con hiểu biết trong cõi vô thường này đã có lẽ hằng thường trong đó. Các con nhìn vào Thánh Thể của Thầy sẽ thấy gì trước nhứt?

_THẦY ! THIÊN NHÃN! Tâm linh vũ trụ, của vạn vật, nhựt nguyệt tinh tú huyền đồng. Thế nên nhân loại tiến hóa trong luật hiếu sanh của Thầy để vào hàng phật tiên thánh thần. Ngược lại, nhơn loại sẽ bị đào thải bởi muội tánh mê tâm. Không hòa mình cùng Thiên lý, đứa hài nhi xích tử (2) sẽ lọt vào cạm bẫy làm mồi cho ác thú. Khi mất sự ấp ủ thương yêu, các con sẽ bị chơi vơi khi nắm víu phù hoa vật chất. Sự nghiêng ngả của các con sẽ xa dần tầm tay Thượng Đế và sa đọa.

Đại Đạo Khai Minh là để giúp các con, nhân loại trở về với chơn lý thật sự ở nơi mỗi cá thể chúng sanh. Nếu các con hiểu lời Thầy : “Thầy là các con, các con là Thầy”, thì thế giới này sẽ hòa bình, càn khôn sẽ an định.

Trước sứ mạng Cha Trời ban phó,
Ngoài nhơn gian các ngỏ trông chờ;
Chờ con hành đúng Thiên cơ,
Vững niềm tin tưởng qua bờ hằng sanh.

Con tin đạo, tâm thành phụng sự,
Thầy ban trao gìn giữ pháp quyền;
Tình thương sự sống tương liên,
Thực hành đúng đạo, lưu truyền hậu sanh./.

___________
Chú thích của BBT:

(1) Minh đức tân dân: sách Đại học Nho giáo viết: “Đại học chi đạo tại minh minh đức, tại tân dân, tại chỉ ư chí thiện” nghĩa là : Cái đường lối của Đại học là ở chỗ làm sáng cái đức sáng (trong tâm hồn), ở nơi mở mang dân tâm, và làm cho đạt tới tận cùng của cái thiện.


(2) Hài nhi: trẻ sơ sinh; xích tử=con đỏ; hài nhi xích tử : ám chỉ chân tâm của con người còn trong sạch hoàn toàn chưa bị tập nhiểm thói hư tật xấu hay phàm tâm, phàm trí, thất tình lục dục.


Đức Chí Tôn
Nguồn: nhipcaugiaoly.com