Thiên Kinh Qur'an giải đáp thắc mắc bạn! (2)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1824 | Cật nhập lần cuối: 11/28/2018 10:45:05 AM | RSS

(tiếp theo)

Thiên Kinh Qur'an giải đáp thắc mắc bạn! (2)6- Chúng ta sẽ cầu khẩn ai trong những lúc gặp nạn?

Allah phán: {Và khi chúng lên tàu ra khơi, chúng cầu nguyện Allah với cả đức tin cho Ngài. Nhưng rồi khi Ngài đã cứu chúng lên bờ an toàn thì chúng dựng lên những kẻ đối tác cùng với Ngài.} Al-Ankabut: 65.

Allah phán ở chương khác: {Và con người khi gặp nạn, họ lại van vái khẩn cầu TA (Allah) giải cứu họ trong mọi tư thế nằm, ngồi hay đứng. Nhưng sau khi TA đã giải cứu cho họ thoát khỏi cơn nguy khốn thì họ lại bước đi dửng dưng làm như họ chẳng hề van vái cầu xin TA cứu nguy cho họ khi gặp nạn. Những điều vô ơn mà những kẻ phạm tội đã từng làm lại tỏ ra đẹp mắt đối với chúng.} Yunus: 12.

7- Những gì đã xảy đến cho những cộng đồng thời trước khi họ đã không tuân lệnh Allah?

Allah phán: {TA đã bắt phạt tất cả bọn chúng tùy theo tội của chúng. Trong bọn chúng có kẻ bị TA trừng phạt bằng một cuồng phong có mưa đá (như đối với người dân Lut); có kẻ TA đã trừng phạt bằng một tiếng thét dữ dội (như đối với người dân Thamud); có kẻ TA đã trừng phạt chúng bằng cách làm cho đất sụp xuống (như Qarun); và có kẻ TA đã trừng phạt bằng cách nhấn chìm dưới nước (như người dân của Nuh và Firaun). Và Allah không phải là Đấng đã hãm hại chúng mà chính chúng đã tự làm hại bản thân chúng.} Al-Ankabut: 40.

8- Có phải Allah bảo vệ và gìn giữ Qur'an khỏi sự sửa đổi sai lệch và sự thêm bớt không đúng đắn?

Allah phán: {Quả thật, TA (Allah) đã ban thông điệp nhắc nhở (Qur'an) và chính TA sẽ bảo quản nó (khỏi sự sửa đổi sai lệch).} Al-Hijr: 9.

9- Chúng ta nên thờ phụng ai?

Allah phán: {Quả thật, TA là Allah đây, không có Thượng Đế nào khác duy chỉ có TA. Do đó, hãy thờ phượng TA và hãy dâng lễ Salah để tưởng nhớ TA.} Toha: 14.

10- Chính đạo đối với Allah là gì?

Allah phán: {Quả thật, chính đạo đối với Allah là Islam. Và những ai được ban cho kinh sách không có sự mâu thuẫn về nó nhưng từ lúc sau khi tiếp thu được sự hiểu biết, họ mới đâm ra ganh tị lẫn nhau. Và ai phủ nhận các lời mặc khải của Allah thì quả thật Allah rất nhanh trong việc thanh toán (xử phạt).} Ali I'mron: 19.

11- Tôn giáo nào được chấp nhận đối với Allah?

Allah phán: {Và ai tìm kiếm một đạo nào khác ngoài Islam thì việc làm đó của y sẽ không được chấp nhận, và ở đời sau, y sẽ là một trong đám người bị thua thiệt.} Ali I'mron: 85.

12- Qur'an đến từ đâu?

Allah phán: {Cũng giống như thế, Allah Đấng toàn năng, Đấng chí minh, mặc khải xuống cho Ngươi (Muhammad) và cho các vị trước Ngươi} Al-Shuro: 3.

Allah phán ở chương khác: {Hãy nói đi (Muhammad) rằng há Ta phải đi tìm một Đấng xét xử nào khác ngoài Allah hay sao trong khi Ngài là Đấng đã ban kinh sách với lời giải thích cặn kẽ xuống cho các người? Và những kẻ mà TA (Allah) đã ban cho kinh sách đều biết rõ ràng Nó (Qur'an) đã được Thượng Đế của Ngươi ban xuống bằng sự thật. Bởi thế, Ngươi chớ là một người ngờ vực.} Al-An-a'm: 114.

13- Tại sao Allah lại gởi đến vị đưa tin?

Allah phán: {TA cử một sứ giả đến chỉ là để cho (dân chúng) tuân theo với sự chấp thuận của Allah.} (4:64)

14- Có phải chúng ta phải tin vào toàn bộ các vị thiên sứ hay không?

Allah phán: {Thiên sứ (Muhammad) tin tưởng vào những gì được bạn xuống cho Người từ Thượng Đế của Người và những người có đức tin cũng tin tưởng như Người. Tất cả đều tin tưởng nơi Allah, tin tưởng các vị thiên thần của Ngài, các kinh sách của Ngài và các vị sứ giả của Ngài. (Họ nói): "Chúng tôi không phân biệt và kỳ thị một vị nào trong các sứ giả của Ngài." Và họ thưa: "Chúng tôi nghe và vâng mệnh. Xin Ngài tha thứ cho chúng tôi, hỡi Thượng Đế của chúng tôi, bởi vì bề nào chúng tôi cũng phải trở về trình diện lại Ngài".} Al-Baqoroh: 285.

15- Chuyện gì đã xảy ra đối với các kinh sách trước đây?

Allah phán: {Trong số những ai là người Do Thái, có một số đã cố ý làm sai lệch ý nghĩa của những lời nói và chúng nói: "Chúng tôi nghe nhưng không vâng mệnh" và "Nghe nhưng cứ mặc kệ như không nghe thấy gì" và nói: "Ra'ina" văn lưỡi của chúng để nhạo báng tôn giáo (Islam); nhưng phải chi chúng nói: "Chúng tôi đã nghe và vâng mệnh" và "hãy làm cho chúng tôi hiểu" thì điều đó tốt hơn cho chúng và thẳng thắn hơn. Nhưng Allah nguyền rủa chúng vì tội xúc phạm của chúng. Bởi thế, chỉ có một số ít bọn chúng tin tưởng mà thôi.} Al-Nisa: 46.

Allah phán ở chương khác: {Nhưng vì họ đã bội ước nên TA (Allah) đã nguyền rủa họ và làm chai cứng tấm lòng của họ. Họ đã đổi vị trí của lời phán (của Allah trong kinh sách); họ đã bỏ bớt một phần của bức thông điệp (của Allah); bởi thế, Ngươi sẽ thấy họ không ngưng gian lận ngoại trừ một số ít; nhưng hãy lượng thứ và bỏ qua cho họ. Quả thật, Allah yêu thương những người làm tốt.} Al-Ma-i-dah: 13.

16- Ai là vị Thiên Sứ cuối cùng?

Allah phán: {Muhammad không phải là người cha của một ai trong số đàn ông của các ngươi mà Y là thiên sứ của Allah và là vị Nabi cuối cùng.} Al-Ahzaab: 40.

17- Allah đã gởi vị Thiên Sứ cuối cùng Muhammad đến cho ai?

Allah phán: {Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một người mang tin mừng và một người cảnh báo cho tất cả nhân loại nhưng đa số người không biết.} Sabạ: 28.

18- Allah đã chuẩn bị gì cho những người tin tưởng trong số những người Do Thái và những người Thiên chúa giáo?

Allah phán: {Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sợ Allah và tin tưởng nơi sứ giả (Muhammad) của Ngài. Ngài sẽ lấy lòng khoan dung của Ngài mà ban cho các ngươi gấp đôi (phần thưởng). Ngài sẽ ban cho các ngươi ánh sáng nhờ đó các ngươi sẽ bước đi (đúng theo chính đạo) và sẽ tha thứ cho các ngươi bởi vì Allah hằng tha thứ, rất mực khoan dung.} Al-Hadeed: 28.

19- Đối với Allah, sự việc nào giống như trường hợp của Isa (Giê-su)?

Allah phán: {Đối với Allah, trường hợp của Isa (Giê-su) giống như trường hợp của Adam. Ngài tạo Adam từ đất bụi rồi phán: "Hãy thành" và Người đã thành như thế.} Ali I'mron: 59.

(còn tiếp)

Abu Zaytune Usman bin Ibrohim
Mohamed Djandal & Abu Hisaan Ibnu Ysa (Kiểm thảo lại)

Nguồn: islamhouse.com

Bài liên quan:

THIÊN KINH QUR'AN GIẢI ĐÁP THẮC MẮC BẠN! (1)