Thiên Kinh Qur'an giải đáp thắc mắc bạn! (3)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1911 | Cật nhập lần cuối: 12/3/2018 9:49:07 AM | RSS

(tiếp theo)

20- Allah đã nói gì về Mar-yam (Maria)?

Thiên Kinh Qur'an giải đáp thắc mắc bạn! (3)Allah phán: {Và khi các thiên thần bảo: "Hỡi Mar-yam! Quả thật, Allah đã chọn nàng, và tẩy sạch nàng và đã chọn nàng (để phụng sự Ngài) hơn những phụ nữ khác trong thiên hạ. * Hỡi Mar-yam! Hãy dốc lòng thờ phụng Thượng Đế của nàng, hãy phủ phục và cuối đầu thần phục (trước Allah) cùng với những người cuối đầu thần phục". * Đây là phần của các tin lành thuộc cõi vô hình mà TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) Ngươi không có mặt với họ khi họ bắt thăm để chọn ai là người của họ sẽ đứng ra chăm sóc cho Mar-yam; Ngươi cũng không có mặt với họ khi tranh luận với nhau về (vấn đề này). * Hãy nhớ khi các thiên thần bảo: "Hỡi Mar-yam! Quả thật, Allah báo cho nàng tin mừng về một lời phán từ Ngài: Tên của Người là Masih Isa, con trai của Mar-yam, Người sẽ được vinh danh ở đời này và đời sau và sẽ thuộc thành phần của những người kế cận Allah. Người sẽ nói với dân chúng lúc còn trong nôi và lúc trưởng thành và sẽ là một người đức hạnh". * Mar-yam thưa: "Lạy Thượng Đế của bề tôi! Làm sao bề tôi có thể có con trong khi chẳng có một người đàn ông nào chạm đến thân thể của bề tôi?" Allah phán: "Đúng như thế, Allah sẽ tạo hóa bất cứ thứ gì Ngài muốn. Khi Ngài quyết định một việc gì đó thì Ngài chỉ cần phán: "hãy thành" thì nó sẽ thành (theo ý của Ngài)".} Ali I'mron: 42 – 47.

21- Có phải Isa (Giê-su) đã bị đóng đinh và chết trên cây thánh giá?

Allah phán: {Và vì họ nói: "Chúng tôi đã giết chết Masih Isa, con trai của Mar-yam, tức sứ giả của Allah", nhưng thực ra họ đã không giết được Người và cũng không đóng đinh Người trên cây thánh giá mà đó là một sự kiện tương tự đã được trình bày qua cho họ. Và quả thật, những ai bất đồng ý kiến về việc (sát hại Isa) hoàn toàn nghi ngờ về sự kiện đó; họ không hiểu biết chắc chắn việc đó, ngược lại chỉ nhắm mắt phỏng chừng mà thôi. Và chắc chắn họ đã không giết chết Isa. * Không, đúng vậy, Allah đã đưa Người (Isa) lên cùng với Ngài. Bởi lẽ Allah là Đấng toàn năng và sáng suốt.} Al-Nisa: 157 – 158.

22- Có phải Isa (Giê-su) là con trai của Đấng Chúa Tể, Allah?

Allah phán: {(Này Muhammad !) hãy bảo họ: «Allah là Đấng duy nhất * Ngài là Đấng tự hữu, độc lập mà tất cả mọi thứ phải lệ thuộc * Ngài không sinh ai (con cái) và cũng không do ai sinh ra * và không một thứ chi có thể so sánh với Ngài».} Al-Ikhlos: 1 – 4.

23- Làm thế nào bạn có thể được an toàn?

Allah phán: {Những ai có đức tin và không trộn lẫn đức tin thuần túy của họ với điều sai trái (của việc tôn thờ đa thần) thì là những người sẽ được an toàn nhất, bởi vì họ được hướng dẫn đúng theo chính đạo.} Al-An-a'm: 82.

24- Cuộc sống trên thế gian này là gì?

Allah phán: {Nên biết rằng cuộc sống trần tục này chỉ là trò vui chơi, thú tiêu khiển, một sự tô điểm va khoe khoang tâng bốc lẫn nhau và tranh đua làm giàu và sinh con đẻ cái. Hình ảnh của nó giống như hoa màu (đâm trổ xanh tươi) sau cơn mưa, làm mát dạ người trồng; rồi nó bắt đầu héo hon, Ngươi sẽ thấy nó vàng úa, rồi khô khan và vỡ vụn. Nhưng ở đời sau, sẽ có một sự trừng phạt khủng khiếp (đối với những kẻ tội lỗi) và sự tha thứ và hài lòng của Allah (dành cho những người có đức tin và làm việc thiện). Và đời sống trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ tạm bợ đầy lừa dối.} Al-Hadeed: 20.

25- Có phải bất cứ ân huệ và những điều tốt đẹp nào mà bạn có được đều do Allah ban cho?

Allah phán: {Và bất cứ ân huệ nào mà các ngươi hưởng thụ đều do Allah ban cho cả. Rồi khi các ngươi gặp hoạn nạn thì các ngươi kêu cứu với Ngài} Al-Nahl: 53.

26- Làm thế nào để có thể được ban các ân huệ của Allah?

Allah phán: {Và (hãy nhớ) khi Thượng Đế của các ngươi đã công bố: "Nếu các ngươi biết ơn, TA sẽ ban thêm (Ân huệ của TA) cho các ngươi; nhưng nếu các ngươi phụ ơn thì chắc chắn hình phạt của TA (đối với những kẻ bội ơn) sẽ rất khủng khiếp."} (14:7)

27- Làm thế nào bạn có thể cứu bản thân khỏi sự trừng phạt đau đớn của Allah?

Allah phán: {Hỡi những ai có niềm tin! Há các ngươi không muốn TA hướng dẫn các ngươi đến với một cuộc đổi chác sẽ giải cứu các ngươi khỏi sự trừng phạt đau đớn chăng? * Các ngươi hãy tin tưởng nơi Allah và sứ giả của Ngài; và chiến đấu cho chính nghĩa của Allah bằng cả tài sản lẫn sinh mạng của các ngươi. Điều đó tốt nhất cho các ngươi nếu các ngươi biết.} Al-Saf: 10 – 11.

28- Bất cứ người nào đặt niềm tin của y nơi Allah thì điều gì sẽ xảy đến cho y?

Allah phán: {Ngài sẽ ban cho y bổng lộc (rizqi) từ nơi mà y không thể ngờ tới. Và ai phó thác cho Allah thì Ngài sẽ làm cho y đầy đủ. Bởi vì, chắc chắn Allah sẽ thực hiện mục đích của Ngài. Chắc chắn, Allah qui định cho tất cả mọi vật.} Al-Tolaaq: 3.

29- Điểm đến cuối cùng của những kẻ không tin tưởng là đâu?

Allah phán: {Cho nên ngày nay, việc xin chuộc mạng từ các ngươi và những kẻ không có niềm tin sẽ không được Allah chấp thuận. Chỗ ở của các ngươi sẽ là Lửa của Hỏa ngục, nó xứng đáng với các ngươi và là một nơi đến cuối cùng rất tồi tệ.} Al-Hadeed: 15.

30- Nơi đến cuối cùng của những người tin tưởng là đâu?

Allah phán: {Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ sớm được TA cho vào những ngôi vườn Thiên Đàng, bên dưới có các dòng sông chảy để ở trong đó đời đời; trong đó họ sẽ có những người bạn đời trong sạch; và TA sẽ đưa họ đến nghỉ ngơi dưới tàn cây mát rượi.} Al-Nisa: 57.

31- Làm thế nào bạn có thể được hạnh phúc?

Allah phán: {Ai làm việc thiện và có đức tin bất luận nam hay nữ thì chắc chắn TA sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh tốt đẹp; và chắc chắn TA sẽ ban cho họ phần thưởng của họ tùy theo điều tốt mà họ đã làm.} Al-Nahl: 97.

Chúc các bạn nhiều sức khỏe và cầu xin Đấng Chủ Tể (Allah) ban cho các bạn một ánh sáng và ánh sáng đó sẽ là « Động lực để sống » của các bạn trên thế gian này, amin.

Abu Zaytune Usman bin Ibrohim
Mohamed Djandal & Abu Hisaan Ibnu Ysa
(Kiểm thảo lại)
ABU ZAYTUNE (Soạn thảo)

Nguồn: islamhouse.com

Bài liên quan:

THIÊN KINH QUR'AN GIẢI ĐÁP THẮC MẮC BẠN! (1)

THIÊN KINH QUR'AN GIẢI ĐÁP THẮC MẮC BẠN! (2)