Học hỏi Phúc âm CN XXII TN A (Mt 16,21-27) - P.1

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 8/29/2017 8:47:11 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-xxii-tn-a--mt-16-21-27----p-1/