Học hỏi Phúc âm CN XXIV TN A (Mt 18,21-35) - P.2

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 9/12/2017 2:16:23 PM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-xxiv-tn-a--mt-18-21-35----p-2/