Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.14

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 10/13/2017 9:35:29 AM

Nhân danh Ngài là Đấng cai quản tối cao trên tất cả những ai đã hiện hữu và tất cả những ai sẽ hiện hữu.

185. Đây là lời khuyến giáo của Thượng Đế; ngươi hãy lưu tâm! Đây là ân huệ của Thượng Đế; ngươi hãy nhận lấy! Đây là Lời phán của Thượng Đế; ngươi hãy thấu hiểu! Đây là Kho tàng của Thượng Đế; phải chi ngươi có thể thức ngộ!

186. Đây là quyển Thánh kinh đã trở thành ngọn Đèn của Đấng Hằng hữu đối với thế giới, đã thành con Đường thẳng không lệch hướng của Ngài giữa các dân tộc trên trái đất. Hãy nghe: Đây là Bình minh Tri thức thiêng liêng, giá mà các ngươi hiểu, và là nơi Xuất phát những điều răn của Thượng Đế, giá mà các ngươi thức ngộ.

Ghi nhớ: Số trong ngoặc ( ) là đề nghị chúng ta xem thêm phần chú thích liên quan.

Thư tháng Baha'i, số 250 (tr. 51)

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/bahai/dao-ly/tim-hieu-ve-thanh-kinh-thieng-lieng-nhat--kitab-i-aqdas----p-14/