Học hỏi Phúc âm CN VII TN C (Lc 6,17.27-38) - P.1

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 2/20/2019 11:39:32 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-vii-tn-c--lc-6-17-27-38----p-1/