Học hỏi Phúc âm CN IV PS C (Ga 10,27-30) - P.1

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 5/7/2019 3:57:01 PM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-iv-ps-c--ga-10-27-30----p-1/