Học hỏi Phúc âm CN XXVIII TN C (Lc 17,11-19) - P.1

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 10/8/2019 8:05:03 PM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-xxviii-tn-c--lc-17-11-19----p-1/