Học hỏi Phúc âm CN XXIII TN A (Mt 18,15-20) - P.2

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 9/1/2020 11:23:19 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-xxiii-tn-a--mt-18-15-20----p-270641291/