Cầu nguyện

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Sáng danh Cha

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Sáng danh Cha
  Lạy Chúa Trời con, cái này hay là cái khác cũng được, không quan hệ lắm. Cái đáng kể hơn hết là sự vinh hiển Cha. Xin Cha hãy làm sáng danh Cha. Xin Cha hãy ban cho con sự gì sẽ làm sáng danh Cha hơn cả. Chính sự đó con muốn xin Cha, chớ không phải sự gì khác đâu. Xin Cha đừng chú trọng đến lời con cầu xin…

  ...xem chi tiết

 • Quyền lợi của Chúa

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Quyền lợi của Chúa
  “Lạy Chúa Ba Ngôi, con chỉ nghĩ đến quyền lợi của Chúa; nhưng không biết có ai thông thạo hoặc ít ra dám tự do và nhiệt thành lên tiếng ủng hộ Chúa không?”

  ...xem chi tiết

 • Xin dạy con

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Xin dạy con
  Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác, ngoài sự nhận biết con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.

  ...xem chi tiết

 • Nguyện vọng cao cả

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Nguyện vọng cao cả
  Lạy Chúa Giêsu, được nên bạn Chúa, được làm nữ tu nhà kín, được làm mẹ các linh hồn bằng sự phối hiệp với Chúa, những sự đó đáng lẽ đủ cho con rồi. Nhưng con cảm thấy trong con còn những ơn kêu gọi khác nữa: Ơn kêu gọi làm chiến sĩ, làm linh mục, làm tông đồ, làm tấn sĩ, làm thánh tử đạo. Con muốn làm được hết những việc anh hùng nhất, con muốn can đảm như một nghĩa quân, con muốn hy sinh trên bãi chiến trường để binh vực Hội Thánh...

  ...xem chi tiết

 • Để con phụng sự Chúa

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Để con phụng sự Chúa
  Lạy Chúa Kitô xin hãy nhận cho con phụng sự Chúa, Ban cho con chỉ biết sợ một mình Chúa, chỉ biết theo Chúa… Xin làm cho con nên dạn dĩ và thẳng thắn hơn, và hãy làm cho lòng con thêm trong trắng...

  ...xem chi tiết

Trang: 6 / 6 
1   2   3   4   5   6